Compassion Norge

Compassion er en global fadderorganisasjon som hjelper over 2 millioner barn i 25 land.

Compassions helhetlige program for barnas utvikling fokuserer på de åndelige, økonomiske, sosiale og fysiske behov hos barn gjennom alle stadier av utviklingen. Våre programmer er unike i at de er Jesussentrert, Barnefokusert og Menighetsbasert.

Compassion samarbeider med lokale menigheter i 25 av verdens fattigste land.

Les mer

Compassions historie

Ute på gata i et krigsherjet Korea i 1952, ble pastor Everett Swanson berørt av Gud. Gud vekket ham med en sterk medfølelse for “disse mine minste” – de fattige, sårbare og foreldreløse barna, som ikke hadde noen stemme, ingen til å tale sin sak og ikke noe håp.

I dag, nesten 70 år senere, drives Compassion av samme medfølelse i sitt arbeid med å hjelpe barn i 25 land verden rundt.

Fadderprogram

Hvert barn som blir del av vårt fadderskapsprogram vil få mulighet til å utdanne seg, de får regelmessige helseundersøkelser, helseopplysning, leksehjelp og tilgang til den maten de trenger. Vår erfaring er at når vi hjelper ett barn om gangen, så gagner det både nærmeste familie og resten av lokalsamfunnet.

Helseprogram for barns overlevelse

I løpet av sine første leveår er et barn mest sårbart for sykdom, underernæring og omsorgssvikt. Gjennom Compassions helseprogram for barns overlevelse, beskyttes mødre, spedbarn og småbarn fra å bli skadelidende. Underernærte barn får næringsrik mat og mødre og omsorgspersoner får lære hvordan de best kan ta vare på barna sine. Gjennom den lokale menigheten reddes små barn ut av fattigdom, og målet er at hvert barn senere skal gå inn i Compassions fadderprogram.

Kritiske behov

Compassion vil utover sine programmer bidra med kompletterende tiltak der det trengs. Det kan for eksempel bety: Katastrofehjelp og gjenoppbygging av et samfunn, tilgang til rent vann og sanitære forhold og forebygging av HIV/AIDS.

Compassion samarbeider med lokale menigheter, og forplikter seg til å hjelpe barn som lever i ekstrem fattigdom med deres åndelige, økonomiske, sosiale og fysiske utvikling.

Et viktig arbeid i løpet av året har vært Compassions arbeid for å beskytte barn (”Child Protection”). I august 2018 gjennomgikk ansatte og styremedlemmer opplæring for å beskytte barn og signerte en policy som vi alle skal overholde. Denne opplæringen og policyen er utviklet av Compassion International og gjelder alle ansatte og styremedlemmer i Compassion. Gjennom hele året har arbeidet fortsatt med å implementere denne nye policy blant alle som har kontakt med fadderbarn på en eller annen måte. For eksempel kan en fadder som besøker fadderbarnet sitt aldri være alene med barnet. I løpet av året sendte vi 5 728 brev fra fadderbarna til fadderne deres, og 1 457 brev fra faddere til barna. De barna som får brev fra sine faddere føler seg verdsatt, motiverte til å studere og viser større selvtillit. I løpet av året fikk 824 av fadderbarna våre minst en ekstra gave til seg selv eller familien, og 2 barn fikk besøk av fadderne sine fra Norge. Fadder-plus-fondet har dette året gått til å finansiere programmet for barn som allerede er registrerte ved et Compassion-senter, men som ennå ikke har fått en fadder. Den totale andelen barn i sentrene som ikke har en fadder er omtrent 8%, og det er for disse barna vi jobber kontinuerlig med å finne nye faddere. Takket være gaver og innsamlinger har vi bidratt til å finansiere et prosjekt i helseprogrammet for barns overlevelse i Rwanda for 15 mødre med barn. I år for eksempel har mødre lært hvordan man kan forebygge malaria. Compassions fadderprogram hjelper først og fremst barna i deres daglige behov og utvikling. Men noen faddere og historier skiller seg ut fra mengden. I begynnelsen av året fikk hele verden se en av de thailandske guttene som satt fast i en grotte ta spesielt ansvar og bruke sine engelskkunnskaper i redningsarbeidet. Blant guttene i grotten var han den eneste som var en del av Compassions program og har en fadder.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 2 520 2 884 3 158
Innsamlede midler 10 292 8 201 7 119
Andre inntekter 110 48 0
Sum anskaffede midler 12 922 11 133 10 277
Kostnader innsamling av midler 781 1 330 1 468
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 10 464 8 518 7 641
Administrasjonskostnader 1 071 1 243 1 048
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 12 316 11 091 10 157
Aktivitetsresultat 606 42 120
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 5 175 4 205 3 469
Sum eiendeler 5 175 4 205 3 469
Formålskapital 2 244 1 638 1 595
Gjeld 2 931 2 567 1 873
Sum formålskapital og gjeld 5 175 4 205 3 468
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 92,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.