Children At Risk Foundation

KolibriProsjektet driver arbeid blant barn og unge i faresonen i favelaområder i São Paulo, Brasil. Dette er svært belastede områder, både hva gjelder gatebarn, fattigdomsproblemer, rusproblemer og kriminalitet.

Les mer

Prosjektene våre bruker stedets egen kunst og kultur som verktøy og er basert på at deltagerne bygger opp kunnskap og selvtillit. Barn og unge i de ulike aktivitetene kobles med tilsvarende grupper i Norge, slik at vi får kontakt, inspirasjon og utveksling begge veier. Modellen er basert på erfaringene og kompetansen til sosialentreprenøren Gregory John Smith. Han startet Children At Risk Foundation i Bergen i 1992. Han solgte alt han eide og reiste til Brasil for å arbeide med gatebarn.

Kolibri i Norge skal arbeide for: 

  • å fremme forebyggende tiltak, for barn og ungdom som bor i urbane risikoområder preget av sosiale problemer. 
  • å utvikle og spre KolibriModellen som bygger på programmer med vekt på utdanning, kunstneriske uttrykk, sport, underholdning, kulturelt og etnisk mangfold, økologisk bevissthet, og yrkesrettede kurs. 
  • å være en ledende drivkraft i samfunnet på området gatebarnproblematikk. Kunst og estetikk skal være verktøyet og sette sitt preg på arbeidet.
Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 91 164 101
Andre tilskudd 0 0 3
Innsamlede midler 5 876 6 375 6 383
Andre inntekter 56 83 25
Sum anskaffede midler 6 023 6 622 6 512
Kostnader innsamling av midler 36 54 59
Andre kostnader til anskaffelse av midler 814 719 567
Kostnader til organisasjonens formål 4 941 5 586 6 045
Administrasjonskostnader 350 362 290
Finanskostnader 39 44 36
Sum forbrukte midler 6 180 6 765 6 997
Aktivitetsresultat -157 -143 -485
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 808 808 808
Omløpsmidler 2 459 2 100 2 115
Sum eiendeler 3 267 2 908 2 923
Formålskapital 2 418 2 576 2 669
Gjeld 848 332 204
Sum formålskapital og gjeld 3 266 2 908 2 873
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 99,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.