Children At Risk Foundation

KolibriProsjektet driver arbeid blant barn og unge i faresonen i favelaområder i São Paulo, Brasil. Dette er svært belastede områder, både hva gjelder gatebarn, fattigdomsproblemer, rusproblemer og kriminalitet.

Les mer

Prosjektene våre bruker stedets egen kunst og kultur som verktøy og er basert på at deltagerne bygger opp kunnskap og selvtillit. Barn og unge i de ulike aktivitetene kobles med tilsvarende grupper i Norge, slik at vi får kontakt, inspirasjon og utveksling begge veier. Modellen er basert på erfaringene og kompetansen til sosialentreprenøren Gregory John Smith. Han startet Children At Risk Foundation i Bergen i 1992. Han solgte alt han eide og reiste til Brasil for å arbeide med gatebarn.

Kolibri i Norge skal arbeide for: 

  • å fremme forebyggende tiltak, for barn og ungdom som bor i urbane risikoområder preget av sosiale problemer. 
  • å utvikle og spre KolibriModellen som bygger på programmer med vekt på utdanning, kunstneriske uttrykk, sport, underholdning, kulturelt og etnisk mangfold, økologisk bevissthet, og yrkesrettede kurs. 
  • å være en ledende drivkraft i samfunnet på området gatebarnproblematikk. Kunst og estetikk skal være verktøyet og sette sitt preg på arbeidet.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 91 93 91
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 5 902 5 688 5 876
Andre inntekter 12 28 56
Sum anskaffede midler 6 005 5 809 6 023
Kostnader innsamling av midler 238 127 36
Andre kostnader til anskaffelse av midler 730 854 814
Kostnader til organisasjonens formål 3 537 4 586 4 941
Administrasjonskostnader 504 487 350
Finanskostnader 40 38 39
Sum forbrukte midler 5 049 6 092 6 180
Aktivitetsresultat 956 -283 -157
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 841 808 808
Omløpsmidler 2 542 1 614 2 459
Sum eiendeler 3 383 2 422 3 267
Formålskapital 3 102 2 145 2 418
Gjeld 208 276 848
Sum formålskapital og gjeld 3 310 2 421 3 266
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 96,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.