Children At Risk Foundation

KolibriProsjektet driver arbeid blant barn og unge i faresonen i favelaområder i São Paulo, Brasil. Dette er svært belastede områder, både hva gjelder gatebarn, fattigdomsproblemer, rusproblemer og kriminalitet.

Les mer

Prosjektene våre bruker stedets egen kunst og kultur som verktøy og er basert på at deltagerne bygger opp kunnskap og selvtillit. Barn og unge i de ulike aktivitetene kobles med tilsvarende grupper i Norge, slik at vi får kontakt, inspirasjon og utveksling begge veier. Modellen er basert på erfaringene og kompetansen til sosialentreprenøren Gregory John Smith. Han startet Children At Risk Foundation i Bergen i 1992. Han solgte alt han eide og reiste til Brasil for å arbeide med gatebarn.

Kolibri i Norge skal arbeide for: 

  • å fremme forebyggende tiltak, for barn og ungdom som bor i urbane risikoområder preget av sosiale problemer. 
  • å utvikle og spre KolibriModellen som bygger på programmer med vekt på utdanning, kunstneriske uttrykk, sport, underholdning, kulturelt og etnisk mangfold, økologisk bevissthet, og yrkesrettede kurs. 
  • å være en ledende drivkraft i samfunnet på området gatebarnproblematikk. Kunst og estetikk skal være verktøyet og sette sitt preg på arbeidet.

Formål: Forebyggende tiltak, Brasil, Sao Paulo, Gatebarn
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 127 172 91
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 7 251 5 194 5 902
Andre inntekter 27 11 12
Sum anskaffede midler 7 405 5 377 6 005
Kostnader innsamling av midler 244 261 238
Andre kostnader til anskaffelse av midler 674 831 730
Kostnader til organisasjonens formål 5 167 3 786 3 537
Administrasjonskostnader 1 000 707 504
Finanskostnader 46 59 40
Sum forbrukte midler 7 131 5 644 5 049
Aktivitetsresultat 274 -267 956
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 817 829 841
Omløpsmidler 2 683 2 332 2 542
Sum eiendeler 3 500 3 161 3 383
Formålskapital 3 108 2 835 3 102
Gjeld 392 326 208
Sum formålskapital og gjeld 3 500 3 161 3 310
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 96,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.