Centro Mariposa Norge

Mariposa er et prosjekt som driver forebyggende arbeid og gir akutt hjelp til barn, unge og familier i Sucre, Bolivia.

Bolivia er et av de fattigste landene i Sør-Amerika. Fattigdom resulterer ofte i familievold og omsorgssvikt. De mest utsatte er barn og unge. Noen av dem blir også forlatt av sine egne foreldre.

Mariposa, et prosjekt under stiftelsen Avida i Bolivia, ønsker gjennom ulike hjelpetiltak å gi støtte og profesjonell hjelp til risikoutsatte barn, unge og familier.

Stiftelsen Centro Mariposa Norge er opprettet for å samle inn midler til å bygge Centro Mariposa og bidra til driften av prosjektet Mariposa.

Les mer

På Centro Mariposa jobber engasjerte ansatte hver dag for at jentene som bor på senteret, og deres barn, skal kunne leve verdige og trygge liv.

Dette er viktig for hver enkelt jente, men det handler også om noe større: kvinners rettigheter og likestilling som er sentralt i FNs bærekraftsmål.

Jentene på Centro Mariposa får hjelp til å takle egne traumer. De blir utstyrt med verktøy som gjør dem i stand til å ta styring over eget liv og bli mindre sårbare for utnyttelse. Gjennom utdanning får de mulighet til å bli aktive deltakere i samfunnet og til å gi barna sine trygg oppvekst og fremtid. Det fører til utvikling og likestilling. 

Barn fra skoler i nærmiljøet kommer til senteret for leksehjelp i grupper. Her får både barna og familiene deres «livshjelp”, hjelp til å takle livet.

CENTRO MARIPOSA – åpne vinger til nytt liv

Hjertelig takk for at du vil være en bærer av håp!
Din hjelp gjør at barn og unge i Mariposa kan begynne å kjenne på glede over livet.
Det er både stort og fint å tenke på.
TAKK!

Mama Mariposa, Cristina, sender denne hilsenen til dere:
«With great courage we will continue helping so many children and youth who suffer.
Thanks to everyone who finances us to do this beautiful job.»

Styret for Centro Mariposa Norge

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.