Caring Homes Village

Caring homes village er en veldedig organisasjon som drifter familiehjem i Ghana i Vest-Afrika. Vi har i dag 9 barn med 3 voksne boende hos oss. Vi er i stadig utvikling og oppnår nye mål og kan dermed hjelpe flere barn som har behov for vår hjelp.

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 557
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 557
Kostnader innsamling av midler 18
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 543
Administrasjonskostnader 0
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 561
Aktivitetsresultat -4
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 34 854
Sum eiendeler 34 854
Formålskapital 34 854
Gjeld 0
Sum formålskapital og gjeld 34 854
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 96,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.