Care4 Starving Children

Care4 Starving Children arbeider for barn I utsatte områder i Uganda, med hovedfokus på barna i slummen i Kampala. Alt aktivitet er basert på frivillighet, slik at hver krone går til arbeidet med barna der de er.

De viktigste aktivitetene er:

  • Hjelpe enslige mødre og barn vekk fra slummen ved å hjelpe til med tryggere plasser å bo, mat, klær, helsetjenester og skolegang gjennom norske fadderskap til barn. I dag har vi rundt 250 fadderbarn.
  • Bidra med skolemat der foreldre ikke klarer disse utgiftene. Mange barn går 10 timer på skole uten mat, vi bidrar med frokost og lunsj fordi «Sultne barn lærer ikke». Vi har i dag rundt 750 barn i denne ordningen.
  • Utdeling av moskitonett og hjelp ved sykdom til utsatte barn for å redusere og behandle malaria som spres av mygg. Fortsatt dør 1.500 barn hver dag av malaria, flest i Afrika. Til nå ligger rundt 54.000 barn beskyttet av våre moskitonett.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Care4 Starving Children har oppnådd følgende i 2018:
– 47.000 barn ligger beskyttet under moskitonett distribuert til spesielt sårbare barn og unge.
– 550 skolebarn har mottatt to måltider daglig siden foresatte ikke har hatt mulighet til å betale. Dette er viktig fordi sultne barn lærer ikke.
– 182 barn er hentet ut av slumområder og gitt et nytt liv med skolegang, helsetjenester og et tryggere liv med mat, klær og en plass å bo.
– Det er anskaffet jordbruksområder til egenproduksjon av mat til prosjektets barn, som også har gitt arbeid til flere av mødrene.

Aktivitetsregnskap 2018
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 472 000
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 472 000
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 389 000
Administrasjonskostnader 0
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 389 000
Aktivitetsresultat 83 000
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018
Anleggsmidler 137 800
Omløpsmidler 57 000
Sum eiendeler 194 800
Formålskapital 83 500
Gjeld 111 000
Sum formålskapital og gjeld 194 500
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.