Care4 Starving Children

Care4 Starving Children arbeider for barn I utsatte områder i Uganda, med hovedfokus på barna i slummen i Kampala. Alt aktivitet er basert på frivillighet, slik at hver krone går til arbeidet med barna der de er. 

De viktigste aktivitetene er:
  • Hjelpe enslige mødre og barn vekk fra slummen ved å hjelpe til med tryggere plasser å bo, mat, klær, helsetjenester og skolegang gjennom norske fadderskap til barn. I dag har vi rundt 250 fadderbarn.
  • Bidra med skolemat der foreldre ikke klarer disse utgiftene. Mange barn går 10 timer på skole uten mat, vi bidrar med frokost og lunsj fordi «Sultne barn lærer ikke». Vi har i dag rundt 750 barn i denne ordningen.
  • Utdeling av moskitonett og hjelp ved sykdom til utsatte barn for å redusere og behandle malaria som spres av mygg. Fortsatt dør 1.500 barn hver dag av malaria, flest i Afrika. Til nå ligger rundt 54.000 barn beskyttet av våre moskitonett.

Formål: Nødhjelp, Bistand, Skole, Utdanning, Afrika, Barn, Helse, Fattigdomsbekjempelse, Undervisning, Slum, Uganda, Humanitær bistand, Barn og unge, Matutdeling, Bærekraft
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 782 919 739
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 782 919 739
Kostnader innsamling av midler 0 33 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 760 746 684
Administrasjonskostnader 10 20 0
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 770 799 684
Aktivitetsresultat 12 120 55
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 268 268 268
Omløpsmidler 222 91 53
Sum eiendeler 490 359 321
Formålskapital 269 259 138
Gjeld 221 100 186
Sum formålskapital og gjeld 490 359 324
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.