Care Norge

CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner. CARE har prosjekter innen nødhjelp og langsiktig bistand i mer enn 70 land. CARE hjelper hvert år omtrent 60 millioner mennesker.

CARE kjemper for fattige kvinners rettigheter og for at alle skal leve et verdig liv. En kvinne som får hjelp og muligheter, finner selv veien ut av fattigdommen. Hun satser på trygghet, helse og utdanning for barna sine. Og hun utfordrer maktforhold som undertrykker og tradisjoner som ødelegger. I samarbeid med lokalbefolkningen hjelper vi fattige samfunn med å skape varige løsninger på grunnleggende problemer. 

CARE vet at investering i kvinners framtid og muligheter gir ringvirkninger for familier og lokalsamfunn. CARE hjelper jenter og kvinner fordi det er den mest effektive måten å drive bistand på. 

Les mer

Fakta om CARE 

 • CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner 
 • CARE er partipolitisk og religiøst nøytral 
 • CARE har virksomhet i mer enn 70 land over hele verden og er et nettverk av eksperter på bistand
 • CARE hjelper hvert år omtrent 60 millioner mennesker 
 • 90 % av CAREs ansatte er lokalt ansatt 
 • Kun 7 % av CAREs midler går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter. 93 % går til dem som trenger pengene mest 
 • CARE International består av 12 medlemsland med hovedkontor i Geneve 
 • CARE Norges prosjekter finansieres av Norad, UD og bidrag fra privatpersoner og næringsliv
Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 145 078 200 927 239 316
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 265 769 22 631 24 483
Andre inntekter 1 041 1 440 1 709
Sum anskaffede midler 411 888 224 998 265 508
Kostnader innsamling av midler 53 335 10 907 7 892
Andre kostnader til anskaffelse av midler 3 756 3 382 3 246
Kostnader til organisasjonens formål 164 832 225 539 251 172
Administrasjonskostnader 1 088 1 641 1 980
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 223 011 241 469 264 290
Aktivitetsresultat 188 877 -16 471 1 218
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 2 366 1 091 0
Omløpsmidler 292 459 65 842 114 829
Sum eiendeler 294 825 66 933 114 829
Formålskapital 245 291 56 414 67 868
Gjeld 49 536 10 520 46 961
Sum formålskapital og gjeld 294 827 66 934 114 829
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 79,9%
 • Innsamlingsprosent

 • Administrasjonsprosent

 • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.