Care Norge

CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner. CARE har prosjekter innen nødhjelp og langsiktig bistand i mer enn 70 land. CARE hjelper hvert år omtrent 60 millioner mennesker.

CARE kjemper for fattige kvinners rettigheter og for at alle skal leve et verdig liv. En kvinne som får hjelp og muligheter, finner selv veien ut av fattigdommen. Hun satser på trygghet, helse og utdanning for barna sine. Og hun utfordrer maktforhold som undertrykker og tradisjoner som ødelegger. I samarbeid med lokalbefolkningen hjelper vi fattige samfunn med å skape varige løsninger på grunnleggende problemer. 

CARE vet at investering i kvinners framtid og muligheter gir ringvirkninger for familier og lokalsamfunn. CARE hjelper jenter og kvinner fordi det er den mest effektive måten å drive bistand på. 

Les mer

Fakta om CARE 

 • CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner 
 • CARE er partipolitisk og religiøst nøytral 
 • CARE har virksomhet i mer enn 70 land over hele verden og er et nettverk av eksperter på bistand
 • CARE hjelper hvert år omtrent 60 millioner mennesker 
 • 90 % av CAREs ansatte er lokalt ansatt 
 • Kun 7 % av CAREs midler går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter. 93 % går til dem som trenger pengene mest 
 • CARE International består av 12 medlemsland med hovedkontor i Geneve 
 • CARE Norges prosjekter finansieres av Norad, UD og bidrag fra privatpersoner og næringsliv
Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 227 051 145 078 200 927
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 25 677 265 769 22 631
Andre inntekter 4 643 1 041 1 440
Sum anskaffede midler 257 371 411 888 224 998
Kostnader innsamling av midler 930 53 335 10 907
Andre kostnader til anskaffelse av midler 2 085 3 756 3 382
Kostnader til organisasjonens formål 284 130 164 832 225 539
Administrasjonskostnader 2 887 1 088 1 641
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 290 032 223 011 241 469
Aktivitetsresultat -32 661 188 877 -16 471
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 1 766 2 366 1 091
Omløpsmidler 327 580 292 459 65 842
Sum eiendeler 329 346 294 825 66 933
Formålskapital 210 636 245 291 56 414
Gjeld 329 346 49 536 10 520
Sum formålskapital og gjeld 539 982 294 827 66 934
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 96,4%
 • Innsamlingsprosent

 • Administrasjonsprosent

 • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.