Capacare

CapaCare er en medisinsk humanitær organisasjon som driver med medisinsk kapasitetsbygging og opplæring av helsepersonell i områder dette mangler.

Les mer

Organisasjonen startet i 2008 som Masangas Venner i Norge hvor formålet var å bidra til gjenoppbyggingen av Masanga Sykehuset i Sierra Leone. I 2011 endret vi organisasjonen til CapaCare, og flyttet samtidig til St. Olavs Hospital i Trondheim. Hovedaktiviteten til CapaCare er et kirurgisk opplæringsprogram i Sierra Leone, hvor unge leger og ikke-leger trenes til å kunne gjøre de mest livsnødvendige kirurgiske inngrepene.

I Sierra Leones 17 offentlige sykehus jobber det mindre en 10 kirurger. Ved å trene 29 unge leger og ikke-leger innen 2016 forventer vi å øke antallet kirurgisk kvalifisert personell i landet betydelig.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 8 7 9
Offentlige tilskudd 2 000 2 000 650
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 967 985 1 573
Andre inntekter 1 1 2
Sum anskaffede midler 2 976 2 993 2 234
Kostnader innsamling av midler 1 1 9
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 353 2 584 2 046
Administrasjonskostnader 35 73 34
Finanskostnader 8 7 5
Sum forbrukte midler 3 397 2 665 2 094
Aktivitetsresultat -421 328 140
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 42
Omløpsmidler 2 346 2 734 2 340
Sum eiendeler 2 346 2 734 2 382
Formålskapital 2 276 2 696 2 369
Gjeld 70 37 13
Sum formålskapital og gjeld 2 346 2 733 2 382
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 99,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.