Capacare

CapaCare er en medisinsk humanitær organisasjon som driver med medisinsk kapasitetsbygging og opplæring av helsepersonell i områder dette mangler.

Les mer

Organisasjonen startet i 2008 som Masangas Venner i Norge hvor formålet var å bidra til gjenoppbyggingen av Masanga Sykehuset i Sierra Leone. I 2011 endret vi organisasjonen til CapaCare, og flyttet samtidig til St. Olavs Hospital i Trondheim. Hovedaktiviteten til CapaCare er et kirurgisk opplæringsprogram i Sierra Leone, hvor unge leger og ikke-leger trenes til å kunne gjøre de mest livsnødvendige kirurgiske inngrepene.

I Sierra Leones 17 offentlige sykehus jobber det mindre en 10 kirurger. Ved å trene 29 unge leger og ikke-leger innen 2016 forventer vi å øke antallet kirurgisk kvalifisert personell i landet betydelig.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 7 9 8
Offentlige tilskudd 2 000 650 650
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 985 1 573 1 863
Andre inntekter 1 2 2
Sum anskaffede midler 2 993 2 234 2 523
Kostnader innsamling av midler 1 9 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 584 2 046 1 541
Administrasjonskostnader 73 34 27
Finanskostnader 7 5 3
Sum forbrukte midler 2 665 2 094 1 571
Aktivitetsresultat 328 140 952
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 42 125
Omløpsmidler 2 734 2 340 2 245
Sum eiendeler 2 734 2 382 2 370
Formålskapital 2 696 2 369 2 229
Gjeld 37 13 15
Sum formålskapital og gjeld 2 733 2 382 2 244
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 99,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.