Buddies For Africa

Buddies for Africa er en humanitær stiftelse som ønsker å bety en forskjell for mennesker i Afrika. Bistandsarbeidet baserer seg på noen viktige grunnpilarer; 

  • Som Buddy skal du føle EIERSKAP som giver. Du bestemmer selv hvilke prosjekt ditt bidrag skal brukes til og du skal oppleve at bidraget faktisk går til det som er avtalt, ved å motta jevnlig tilbakemeldinger. 
  • Som Buddy skal du vite at 100 % av ditt bidrag går til avtalt prosjekt. Ingenting blir brukt til administrasjonskostnader. 
Les mer

Buddies for Africa ble stiftet høsten 2009 og har de to første årene bidratt til framgang innen helse- og skolesektoren i D.R. Kongo. Fokuset har vært rettet mot bygging av skoler, hjelp til skolegang til barn som ikke ellers har anledning til å få seg en utdannelse og tilskudd til drift av sykehus. Samtidig som vi fortsetter vårt arbeid i D.R. Kongo, har vi i 2011 begynt arbeidet med å bygge skoler og brønner i Sør-Sudan. 

Buddies for Africa er en bistandsorganisasjon som ønsker å tilpasse seg tiden vi lever i. Vi er en stor gjeng kompiser som ønsker å utgjøre en forskjell for mennesker i Afrika. Kompisgjengen vokser og det er alltid plass til flere. Vi har masse energi og pågangsmot, noe som gir resultater. Vi fokuserer vår energi på å skape engasjement i Vesten og gjennom dette skaffe finansiering for humanitære prosjekter i Afrika. De ulike prosjektene i Afrika gjennomføres i samarbeid med store organisasjoner som i lang tid har jobbet i de aktuelle områdene.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 983 543 594
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 983 543 594
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 394 542 514
Administrasjonskostnader 84 51 30
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 478 593 544
Aktivitetsresultat 505 -50 50
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 504 51 101
Sum eiendeler 504 51 101
Formålskapital 504 51
Gjeld 0 -51 50
Sum formålskapital og gjeld 504 -51 101
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.