Brystkreftforeningen

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018
Medlemsinntekter 1 547 1 690
Offentlige tilskudd 4 589 4 954
Andre tilskudd 4 932 3 450
Innsamlede midler 570 2 846
Andre inntekter 592 257
Sum anskaffede midler 12 230 13 197
Kostnader innsamling av midler 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 10 555 10 499
Administrasjonskostnader 563 365
Finanskostnader 0 0
Sum forbrukte midler 11 118 10 864
Aktivitetsresultat 1 112 2 333
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018
Anleggsmidler 175
Omløpsmidler 20 652 18 957
Sum eiendeler 20 827 18 957
Formålskapital 19 143 18 030
Gjeld 1 684 1 098
Sum formålskapital og gjeld 20 827 19 128
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.