Brobyggerstiftelsen

Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som startet i 2009, med et mål om å hjelpe mennesker i Filippinene ut av fattigdom. Brobyggerstiftelsen spesialiserer seg på arbeid med gatebarn i byer, og gjenoppbygging av lokalsamfunn etter større naturkatastrofer. I dag driver vi et familiesenter for gatebarn i Manila. Mer enn 70 barn og deres familier får tilgang til mat, medisinsk hjelp og utdanning med støtte fra oss og lokale myndigheter.

Les mer

Vi er en organisasjon som er involvert i alle aspekter av hjelpearbeidet – fra pengeinnsamling til direkte prosjektledelse i vårt valgte geografiske område. Over de siste syv årene, har Brobyggerstiftelsen vokst fra å være en liten pengeinnsamler for en annen hjelpeorganisasjon, til å bli en organisasjon som driver et familiesenter for gatebarn, med seks ansatte på Filipinene.

På Filipinene konsentrerer vi oss om å beskytte barnas interesser, enten de bor på gata, i fattige bydeler eller i områder rammet av naturkatastrofer. Vi har også tro på å samarbeide med andre som setter barnas behov øverst, slik som foreldre og nær familie, skoler, universiteter, private hjelpeorganisasjoner og det offentlige. Dette er grunnen til at vi engasjerer oss i bærekraftige, rettighetsbaserte prosjekter med lokale partnere i landet. Lokale problemer trenger tross alt lokale løsninger. Vårt store nettverk gir dem også tilgang til verdifulle kurs i menneskerettigheter, foreldrearbeid, mat og helse, førstehjelp, katastrofeledelse osv. Vi tilbyr også ALS (Alternative Learning System) og arbeidstreningsprogram for foreldre.

I Norge har Brobyggerstiftelsen hovedkvarter i Sandnessjøen. Vi er en ung organisasjon som ble stiftet i 2009 av partnerne Roger Bastesen og Nelson Ciano. Vi søker å hjelpe familier i Manila ut av fattigdom, og å øke samarbeidet mellom Norge og Filipinene. Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som spesialiserer seg på sosialt entreprenørskap. I motsetning til andre organisasjoner, kommer Brobyggerstiftelsens årlige inntekter ikke kun fra det offentlige og næringslivet. Mer enn 90% av våre totale inntekter  kommer fra vårt lokale loppemarked, konserter og arbeid på ulike festivaler i området.

Vi spiller en viktig rolle i vårt lokalsamfunn. Gjennom Brobyggerstiftelsen lever frivillighetsånden enda. På loppemarkedet møtes frivillige fra ulike deler av samfunnet. Vi har aktive pensjonister som lever meningsfylte liv ved å bidra til en god sak. Vi legger til rette for at folk fra NAV og HIAS (ASVO-bedrift) kan få arbeidstrening, og vi tar imot folk fra Kriminalomsorg i Frihet. I tillegg har vi en arena der flyktninger kan komme for å få språktrening, og gi sitt bidrag til samfunnet.

Regnskapet vårt føres av SNN Regnskap
Revisjon utføres av KPMG
Styreleder: Sten Rino Bonsaksen

Formål: Utdanning, Filippinene, Katastrofehjelp, Hjelpearbeid, Familiesenter, Manila
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 371 349 538
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 165 216 1 906
Andre inntekter 2 054 1 588 10
Sum anskaffede midler 2 590 2 153 2 454
Kostnader innsamling av midler 38 16 821
Andre kostnader til anskaffelse av midler 823 696 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 583 1 349 983
Administrasjonskostnader 223 135 97
Finanskostnader 4 26 8
Sum forbrukte midler 2 671 2 222 1 909
Aktivitetsresultat -81 -69 545
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 30 73 165
Omløpsmidler 1 561 1 504 1 423
Sum eiendeler 1 591 1 577 1 588
Formålskapital 1 389 1 470 1 539
Gjeld 201 107 49
Sum formålskapital og gjeld 1 590 1 577 1 588
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 77,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.