Brobyggerstiftelsen

Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som startet i 2009, med et mål om å hjelpe mennesker i Filippinene ut av fattigdom. Brobyggerstiftelsen spesialiserer seg på arbeid med gatebarn i byer, og gjenoppbygging av lokalsamfunn etter større naturkatastrofer. I dag driver vi et familiesenter for gatebarn i Manila. Mer enn 70 barn og deres familier får tilgang til mat, medisinsk hjelp og utdanning med støtte fra oss og lokale myndigheter.

Les mer

Vi er en organisasjon som er involvert i alle aspekter av hjelpearbeidet – fra pengeinnsamling til direkte prosjektledelse i vårt valgte geografiske område. Over de siste syv årene, har Brobyggerstiftelsen vokst fra å være en liten pengeinnsamler for en annen hjelpeorganisasjon, til å bli en organisasjon som driver et familiesenter for gatebarn, med seks ansatte på Filipinene.

På Filipinene konsentrerer vi oss om å beskytte barnas interesser, enten de bor på gata, i fattige bydeler eller i områder rammet av naturkatastrofer. Vi har også tro på å samarbeide med andre som setter barnas behov øverst, slik som foreldre og nær familie, skoler, universiteter, private hjelpeorganisasjoner og det offentlige. Dette er grunnen til at vi engasjerer oss i bærekraftige, rettighetsbaserte prosjekter med lokale partnere i landet. Lokale problemer trenger tross alt lokale løsninger. Vårt store nettverk gir dem også tilgang til verdifulle kurs i menneskerettigheter, foreldrearbeid, mat og helse, førstehjelp, katastrofeledelse osv. Vi tilbyr også ALS (Alternative Learning System) og arbeidstreningsprogram for foreldre.

I Norge har Brobyggerstiftelsen hovedkvarter i Sandnessjøen. Vi er en ung organisasjon som ble stiftet i 2009 av partnerne Roger Bastesen og Nelson Ciano. Vi søker å hjelpe familier i Manila ut av fattigdom, og å øke samarbeidet mellom Norge og Filipinene. Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som spesialiserer seg på sosialt entreprenørskap. I motsetning til andre organisasjoner, kommer Brobyggerstiftelsens årlige inntekter ikke kun fra det offentlige og næringslivet. Mer enn 90% av våre totale inntekter  kommer fra vårt lokale loppemarked, konserter og arbeid på ulike festivaler i området.

Vi spiller en viktig rolle i vårt lokalsamfunn. Gjennom Brobyggerstiftelsen lever frivillighetsånden enda. På loppemarkedet møtes frivillige fra ulike deler av samfunnet. Vi har aktive pensjonister som lever meningsfylte liv ved å bidra til en god sak. Vi legger til rette for at folk fra NAV og HIAS (ASVO-bedrift) kan få arbeidstrening, og vi tar imot folk fra Kriminalomsorg i Frihet. I tillegg har vi en arena der flyktninger kan komme for å få språktrening, og gi sitt bidrag til samfunnet.

Regnskapet vårt føres av SNN Regnskap
Revisjon utføres av KPMG
Styreleder: Sten Rino Bonsaksen

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 175 109 194
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 2 400 2 360 2 547
Andre inntekter 9 18 443
Sum anskaffede midler 2 584 2 487 3 184
Kostnader innsamling av midler 918 867 755
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 317
Kostnader til organisasjonens formål 1 239 1 638 1 550
Administrasjonskostnader 135 244 308
Finanskostnader 1 1 0
Sum forbrukte midler 2 293 2 750 2 930
Aktivitetsresultat 291 -263 254
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 231 316 46
Omløpsmidler 882 527 1 181
Sum eiendeler 1 113 843 1 227
Formålskapital 995 705 969
Gjeld 118 138 258
Sum formålskapital og gjeld 1 113 843 1 227
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 61,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.