Brave Heart Stiftelsen

Brave Heart Stiftelsen hjelper flere tusen flyktninger til et bedre liv hvert år. Vår unike modell med effektiv ledelse av frivillige, samt utstrakt ansettelser av flyktninger gjør at vi når svært mange med vår hjelp selv med små midler.

Les mer

Brave Heart Stiftelsen (tidl. Refugee Alliance, skiftet navn 01.01.2017) er en norsk kristen organisasjon som jobber med utviklingsarbeid og misjon i Meheba Refugee Settlement, Zambia. Brave Heart Stiftelsen har administrasjon i Molde og hovedkontor i Kristiansand. 

Brave Heart Stiftelsen jobber for å støtte, styrke og gi håp til flyktninger på deres vei til trygghet og et godt liv. Vi jobber for alle flyktninger uavhengig av deres tro, status eller bakgrunn. Vi ønsker å vise ekstrem godhet til dem som har opplevd ekstrem ondskap. Vi ser at godhet helbreder!

I Zambia har Brave Heart Stiftelsen over 65 ansatte. Vi driver helseklinikk, barnehjem, støtte til skolegang, voksenopplæring, fredsbyggende prosjekter, traumebearbeiding, utendørs kino og agro-prosjekt, mm. Vi når hvert år flere tusen med vår hjelp. I Norge driver stiftelsen innsamlingsarbeid, eventer og administrasjon. I 2020 har stiftelsen kun en ansatt i Norge. Stiftelsen drives i stor grad av frivillige og voluntører.

Aktivitetsregnskap 2016 2015 2014
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 3 000 3 331 1 816
Andre inntekter 42 0 4
Sum anskaffede midler 3 042 3 331 1 820
Kostnader innsamling av midler 82 4 35
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 36 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 516 2 194 970
Administrasjonskostnader 572 407 281
Finanskostnader 0 3 3
Sum forbrukte midler 4 170 2 636 1 289
Aktivitetsresultat -1 128 695 531
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 524 1 596 882
Sum eiendeler 524 1 596 882
Formålskapital 426 1 554 858
Gjeld 98 42 24
Sum formålskapital og gjeld 524 1 596 882
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2016 97,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.