Brave Heart Stiftelsen

Brave Heart Stiftelsen hjelper flere tusen flyktninger til et bedre liv hvert år. Vår unike modell med effektiv ledelse av frivillige, samt utstrakt ansettelser av flyktninger gjør at vi når svært mange med vår hjelp selv med små midler.

Les mer

Brave Heart Stiftelsen (tidl. Refugee Alliance, skiftet navn 01.01.2017) er en norsk kristen organisasjon som jobber med utviklingsarbeid og misjon i Meheba Refugee Settlement, Zambia. Brave Heart Stiftelsen har administrasjon i Molde og hovedkontor i Kristiansand. 

Brave Heart Stiftelsen jobber for å støtte, styrke og gi håp til flyktninger på deres vei til trygghet og et godt liv. Vi jobber for alle flyktninger uavhengig av deres tro, status eller bakgrunn. Vi ønsker å vise ekstrem godhet til dem som har opplevd ekstrem ondskap. Vi ser at godhet helbreder!

I Zambia har Brave Heart Stiftelsen over 65 ansatte. Vi driver helseklinikk, barnehjem, støtte til skolegang, voksenopplæring, fredsbyggende prosjekter, traumebearbeiding, utendørs kino og agro-prosjekt, mm. Vi når hvert år flere tusen med vår hjelp. I Norge driver stiftelsen innsamlingsarbeid, eventer og administrasjon. I 2020 har stiftelsen kun en ansatt i Norge. Stiftelsen drives i stor grad av frivillige og voluntører.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 906 900 0
Andre tilskudd 102 69 0
Innsamlede midler 2 531 2 869 3 000
Andre inntekter 1 3 42
Sum anskaffede midler 3 540 3 841 3 042
Kostnader innsamling av midler 93 48 82
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 214 3 736 3 516
Administrasjonskostnader 396 411 572
Finanskostnader 5 0 0
Sum forbrukte midler 3 708 4 195 4 170
Aktivitetsresultat -168 -354 -1 128
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 147 231 524
Sum eiendeler 147 231 524
Formålskapital -97 71 426
Gjeld 244 160 98
Sum formålskapital og gjeld 147 231 524
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 96,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.