Brave Heart Stiftelsen

Brave Heart (tidl. Refugee Alliance, skiftet navn 01.01.2017) er en norsk kristen organisasjon som jobber med utviklingsarbeid og misjon i Meheba Refugee Settlement, Zambia. Brave Heart har hovedkontor i Kristiansand og driver der et godhets-senter i Elvegata 7. 

Brave Heart jobber for å støtte og styrke og gi håp til flyktninger på deres vei til trygghet og et godt liv. Vi jobber for alle flyktninger uavhengig av deres tro, status eller bakgrunn. Vi ønsker å vise ekstrem godhet til dem som har opplevd ekstrem ondskap. Vi ser at godhet helbreder!

I Zambia har Brave Heart over 50 ansatte. Vi driver helseklinikk, barnehjem, støtte til skolegang, voksenopplæring, fredsbyggende prosjekter, traumebearbeiding, utendørs kino og agro-prosjekt, mm.  I Norge har organisasjonen et senter for flyktninger i Kristiansand sentrum hvor flere aktiviteter og prosjekter drives, blant annet SPA-kvelder for slitne flyktningkvinner, utdeling av gratis brød, gratis fellesmiddag hver søndag, en liten bruktbutikk, mm.

I Brave Heart insisterer vi på hvert eneste menneskes ukrenkelige verdi og dette er vårt budskap i ord og handling:

Husk hvem du er! 
Du er verdifull! 
Ingen umenneskelig behandling 
du kan ha opplevd kan ta fra deg din verdi,
eller skitne til din verdighet,
eller stjele fra deg det unike potensialet du har. 
Du er skapt i Guds bilde, 
og du er dyrebar! 
Du går ikke igjennom 
denne tiden alene. 
Du er ikke glemt. 
Ikke av Gud og ikke av oss. 
Vi er sammen! 
Her kan du høre til. 

Les mer

Organisasjonen ble startet da en flyktning som hadde vært torturert og hadde mistet nesten alle sine, ble hentet ut av flyktningleiren i Zambia og kom til Namsos. Der kunne han ikke glemme dem som ble igjen i leiren, og startet å plukke tomflasker for å finansiere to prosjekter i leiren. Fra den begynnelsen, har arbeidet vokst, og organisasjonen har nå 6 lokalt ansatte i en flyktningleir i Zambia. Der bor det 20 000 flyktnigner fra 10 forskjellige land. Og det finnes ingen lege der.

Brave Hearts hovedkontor ligger i Kristiansand, og vi nyter godt av den unike ekspertisen til flyktninger og tidligere flyktninger. De utgjør største del av vår ansatte og frivillige stab. Arbeid til organisasjonen er motivert av Guds betingelsesløse kjærlighet for flyktninger, respekt for flyktningers verdighet, og av den svært vanskelige situasjonen flyktninger befinner seg i.

Vi insisterer på menneskets ukrenkelige verdi og viktigheten av å beskytte alle mennesker uansett grupper, også i krig og på flukt.

Flyktninger har mistet alt på grunn av krig, men de kan bringe med seg fred dit de kommer. Men for at det skal skje, trengs det noe mellom der, et mellomledd mellom krig, frykt, drap og tortur – og til det oppstår vilje, og evne, til forsoning og varig fredsbygging. Det trengs et mellomledd for å ta i tur med traumene fra krig, og håpløsheten i en flyktningleir. Det gjør vi.

Vi har volontører både i Norge og i flyktnignleiren. Vil du jobbe med oss, om du er flyktning eller ikke, så er vi glad om du tar kontakt., eller støtte med penger. Her kan du virkelig gjøre noe viktig.

Prosjektene vi driver per nå:

  • Utdanningsprosjekt, med støtte til utdanning til sårbare barn
  • Grûnderkurs og microlån til kvinner i flyktningleir
  • Fredsprosjekt, med traumebearbeiding og fredsbygging
  • Helseprosjekt med medisinske kurs for helsepersonell i leiren
  • Åpent kontor midt i flyktningleiren med counseling, konfliktløsning og motivasjon
  • Vi samler inn penger til en mobil klinikk i leiren

43 millioner personer er mens vi leser på flukt fra drap, voldtekt, forfølgelse, og andre av krigens grusomheter. 
Noen gjemmer seg i byer, mange venter i avsidesliggende flyktningleire. Glemt av verden. Det prøver vi å gjøre noe med.

Flyktninger er de modigste mennesker vi har møtt. Etter å ha opplevd traumer, tap og redsler, går de lange avstander. Med lite mat, og ingen trygghet holder de ut et liv hvor de har mistet alt.

Hvis noen fortjener vår oppmerksomhet – så er det flyktningene.

Organisasjonene leverer regnskap fra og med det året de ble registrert. Denne organisasjonen har blitt registrert i Innsamlingsregisteret i løpet av 2013/2014.

Aktivitetsregnskap 2016 2015 2014
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 3 000 3 331 1 816
Andre inntekter 42 0 4
Sum anskaffede midler 3 042 3 331 1 820
Kostnader innsamling av midler 82 4 35
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 36 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 516 2 194 970
Administrasjonskostnader 572 407 281
Finanskostnader 0 3 3
Sum forbrukte midler 4 170 2 636 1 289
Aktivitetsresultat -1 128 695 531
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 524 1 596 882
Sum eiendeler 524 1 596 882
Formålskapital 426 1 554 858
Gjeld 98 42 24
Sum formålskapital og gjeld 524 1 596 882
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2016 97,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.