Blessed Homes

Blessed Homes arbeider for barn og unge som er blitt offer for den årelange konflikten i Burma. Virksomheten skjer fire forskjellige steder i Thailand, langs den nord-vestlige grensen.

Les mer

Vi jobber med barn og unge som er blitt offer for den årelange konflikten i Burma. Vi ønsker å gi disse barna et håp om en framtid i frihet og et liv hvor de kan tørre å drømme stort. Vi ønsker å se barn som er trygge på seg selv, barn som våger å ta sjanser, vitende om at uansett hva som måtte hende vil de alltid være høyt elsket.

Barnehjemmene
Vårt første barnehjem åpnet i 2007, og gav over 20 barn et trygt hjem. I årene siden da, har arbeidet vokst til å huse over 100 fantastiske barn med over 20 dedikerte ansatte. Ved barnehjemmene ønsker vi å gi barna trygge omgivelser å vokse opp i med mulighet til utdanning og lek.

Ungdomssenter
Ungdomssenteret er et sted hvor våre barn kan ta steget ut fra barnehjemmene og over til et mer selvstendig liv. Vi kommer til å ha fokus på utdanning, men vi ønsker også å skape arbeidsplasser for de som ønsker det. Senteret ligger sentralt til i Mae Sot, en liten by i Thailand med mellom 60-100 000 innbyggere.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 165 1 227 1 053
Andre inntekter 125 124 90
Sum anskaffede midler 1 290 1 351 1 143
Kostnader innsamling av midler 4 29 2
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 403 1 091 1 017
Administrasjonskostnader 0 9 12
Finanskostnader 5 5 4
Sum forbrukte midler 2 412 1 134 1 035
Aktivitetsresultat -1 122 217 108
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 1 088 1 028
Omløpsmidler 331 366 274
Sum eiendeler 331 1 454 1 302
Formålskapital 331 1 453 1 237
Gjeld 0 0 65
Sum formålskapital og gjeld 331 1 453 1 302
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 99,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.