Blessed Homes

Blessed Homes arbeider for barn og unge som er blitt offer for den årelange konflikten i Burma. Virksomheten skjer fire forskjellige steder i Thailand, langs den nord-vestlige grensen.

Les mer

Vi jobber med barn og unge som er blitt offer for den årelange konflikten i Burma. Vi ønsker å gi disse barna et håp om en framtid i frihet og et liv hvor de kan tørre å drømme stort. Vi ønsker å se barn som er trygge på seg selv, barn som våger å ta sjanser, vitende om at uansett hva som måtte hende vil de alltid være høyt elsket.

Barnehjemmene
Vårt første barnehjem åpnet i 2007, og gav over 20 barn et trygt hjem. I årene siden da, har arbeidet vokst til å huse over 100 fantastiske barn med over 20 dedikerte ansatte. Ved barnehjemmene ønsker vi å gi barna trygge omgivelser å vokse opp i med mulighet til utdanning og lek.

Ungdomssenter
Ungdomssenteret er et sted hvor våre barn kan ta steget ut fra barnehjemmene og over til et mer selvstendig liv. Vi kommer til å ha fokus på utdanning, men vi ønsker også å skape arbeidsplasser for de som ønsker det. Senteret ligger sentralt til i Mae Sot, en liten by i Thailand med mellom 60-100 000 innbyggere.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 223 1 165 1 227
Andre inntekter 134 125 124
Sum anskaffede midler 1 357 1 290 1 351
Kostnader innsamling av midler 16 4 29
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 330 2 403 1 091
Administrasjonskostnader 4 0 9
Finanskostnader 0 5 5
Sum forbrukte midler 1 350 2 412 1 134
Aktivitetsresultat 7 -1 122 217
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 1 088
Omløpsmidler 352 331 366
Sum eiendeler 352 331 1 454
Formålskapital 348 331 1 453
Gjeld 5 0 0
Sum formålskapital og gjeld 353 331 1 453
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 98,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.