Blå Kors Norge

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Formål: Forebyggende tiltak, Rus, Rusbehandling
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 376 0 0
Offentlige tilskudd 866 893 0 0
Andre tilskudd 67 525 0 0
Innsamlede midler 10 552 10 009 16 269
Andre inntekter 356 561 0 0
Sum anskaffede midler 1 301 907 10 009 16 269
Kostnader innsamling av midler 2 227 4 348 9 009
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 563 596 932
Kostnader til organisasjonens formål 1 232 640 5 013 6 018
Administrasjonskostnader 23 545 305 245
Finanskostnader 21 646 0 0
Sum forbrukte midler 1 281 621 10 262 16 204
Aktivitetsresultat 20 286 -253 65
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 416 363 0 0
Omløpsmidler 45 955 0 0
Sum eiendeler 462 318 0 0
Formålskapital 79 039 0 0
Gjeld 383 278 0 0
Sum formålskapital og gjeld 462 317 0 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 78,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.