Blå Kors Norge

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Aktivitetsregnskap 2020
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 16 269
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 16 269
Kostnader innsamling av midler 9 009
Andre kostnader til anskaffelse av midler 932
Kostnader til organisasjonens formål 6 018
Administrasjonskostnader 245
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 16 204
Aktivitetsresultat 65
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Formålskapital 0
Gjeld 0
Sum formålskapital og gjeld 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 44,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.