Bente Aid

Bente Aid driver humanitært arbeid i form av rådgivning og
innsamling av penger til ulike tiltak for NGOer og offentlige
barnehjem/familiehjem i Romania.
Bente Aid bistår også lokale NGOer med råd og veiledning om
hvordan de skal kunne søke EEA og EU midler til drift og
utvikling av egne aktiviteter.
Les mer

Eksempler på prosjekter:
– Innkjøp av treningsutstyr til daghjem for barn og voksne med psykisk funksjonshemming i Brasov, Romania.
– Skaffet EØS-midler til skolefritidstilbud for rombarn i en landsby utenfor Brasov.
– Diverse prosjekter på Bradet barnehjem, Brasov. Barnehjemmet har plass til ca. 100 barn med alvorlige autismediagnoser:
    – Innkjøp av traktor. Traktoren bidrar stort til den daglige driften av barnehjemmet, b.la til dyrking av mat og snømåking.
    – Bygging av drivhus.
– Innsamlig av kosedyr til barna på barnehjemmet.
– Bygging av nytt aktivitetshus på 450 kvadratmeter som erstatter et som tidligere brant ned.

Aktiviteten i organisasjonen var svært lav i 2019, hvilket gjør at nøkkeltallene er noe misvisende. Organisasjonen har forbrukt svært lite midler, hvilket gjør at administrasjonsprosenten fremstår svært høy. Det er kun brukt 2000 kr. på administrasjon i 2019, men siden dette representerer rundt halvparten av forbrukte midler blir administrasjonsprosenten på 50%. De andre midlene forbrukt i 2019 er prosjektkostnader.

Aktivitetsregnskap 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 0 0
Andre tilskudd 0 0
Innsamlede midler 19 137
Andre inntekter 0 0
Sum anskaffede midler 19 137
Kostnader innsamling av midler 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 2
Administrasjonskostnader 2 0
Finanskostnader 0 0
Sum forbrukte midler 4 2
Aktivitetsresultat 15 135
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018
Anleggsmidler 0 0
Omløpsmidler 268 252
Sum eiendeler 268 252
Formålskapital 268 252
Gjeld 0 0
Sum formålskapital og gjeld 268 252
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.