Bente Aid

Bente Aid driver humanitært arbeid i form av rådgivning og
innsamling av penger til ulike tiltak for NGOer og offentlige
barnehjem/familiehjem i Romania.
 
Bente Aid bistår også lokale NGOer med råd og veiledning om
hvordan de skal kunne søke EEA og EU midler til drift og
utvikling av egne aktiviteter. 
 
Eksempler på prosjekter:
– Innkjøp av treningsutstyr til daghjem for barn og voksne med psykisk funksjonshemming i Brasov, Romania.
– Skaffet EØS-midler til skolefritidstilbud for rombarn i en landsby utenfor Brasov.
– Diverse prosjekter på Bradet barnehjem, Brasov. Barnehjemmet har plass til ca. 100 barn med alvorlige autismediagnoser:
    – Innkjøp av traktor. Traktoren bidrar stort til den daglige driften av barnehjemmet, b.la til dyrking av mat og snømåking. 
    – Bygging av drivhus.
    – Innsamlig av kosedyr til barna på barnehjemmet.
    – Bygging av nytt aktivitetshus på 450 kvadratmeter som erstatter et som tidligere brant ned.
 
Les mer

Aktivitetsregnskap 2018
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 137
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 137
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 2
Administrasjonskostnader 0
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 2
Aktivitetsresultat 135
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 252
Sum eiendeler 252
Formålskapital 252
Gjeld 0
Sum formålskapital og gjeld 252
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.