Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen har som formål: 

  • å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
  • å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene
  • å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna
  • å drive informasjonsvirksomhet omkring sykdommen og Barnekreftforeningen
  • å søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig
Les mer

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Året 2019 var et svært innholdsrikt år for Barnekreftforeningen. Igjen kunne vi markere den internasjonale barnekreftdagen med å dele ut hele 25 millioner til forskning. Vi er stolte over at vi de tre siste årene har tildelt totalt 87 millioner til 48 ulike forskningsprosjekter, og at vi nå er en bidragsyter som blir lagt merke til.

Gjennom flere store kampanjer og aktivt arbeid mot bedrifter oppnådde vi i 2019 ny inntektsrekord med over 54 millioner kroner. Bak dette tallet ligger det tusenvis av små og store gaver fra mennesker i hele landet som ønsker å engasjere seg og støtte vår sak. Det ligger mye ansvar i å forvalte denne giverviljen, og vi er ydmyke og takknemlige over tilliten. En spesiell takk må rettes til alle Team Rynkebyere – vår aller største støttespiller.

Sammen er vi sterkest. Og sammen skal vi en dag nå målet om at ingen barn skal dø av kreft.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 1 730 2 172 1 414
Andre tilskudd 4 276 1 702 3 230
Innsamlede midler 41 147 45 601 11 082
Andre inntekter 478 35 130
Sum anskaffede midler 47 631 49 510 15 856
Kostnader innsamling av midler 3 381 3 227 1 869
Andre kostnader til anskaffelse av midler 41 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 29 271 22 388 9 127
Administrasjonskostnader 2 910 2 488 2 293
Finanskostnader 1 0 196
Sum forbrukte midler 35 604 28 103 13 485
Aktivitetsresultat 12 027 21 407 2 371
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 10 323 10 660 10 402
Omløpsmidler 46 365 33 288 15 412
Sum eiendeler 56 688 43 948 25 814
Formålskapital 54 509 42 483 21 077
Gjeld 2 479 1 464 4 737
Sum formålskapital og gjeld 56 988 43 947 25 814
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 91,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.