Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen har som formål: 

  • å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
  • å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene
  • å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna
  • å drive informasjonsvirksomhet omkring sykdommen og Barnekreftforeningen
  • å søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig
Les mer

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

I dag overlever 86 prosent av alle barn som får kreft. Det er tall som gleder stort, men det betyr samtidig at stadig flere – 5 600 barn, for å være nøyaktig – skal leve gode liv etter sykdommen. De er kreftfrie, men ikke nødvendigvis friske. Barn skal i praksis leve et helt liv etter sin kreftsykdom og da må de få muligheten til å leve et godt liv. Denne utfordringen har vi jobbet med å få på kartet i 2020.

Til tross for et krevende år hadde vi i 2020 hele 58,5 millioner kroner i inntekter. Det er ny rekord og det gav Barnekreftforeningen mulighet til å bevilge 30 millioner til forskning på barnekreft.

Tusen takk til alle som har bidratt med små og store beløp!

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 1 012 0 0
Offentlige tilskudd 1 974 1 730 2 172
Andre tilskudd 6 273 4 276 1 702
Innsamlede midler 44 182 41 147 45 601
Andre inntekter 830 478 35
Sum anskaffede midler 54 271 47 631 49 510
Kostnader innsamling av midler 6 092 3 381 3 227
Andre kostnader til anskaffelse av midler 135 41 0
Kostnader til organisasjonens formål 54 942 29 271 22 388
Administrasjonskostnader 5 052 2 910 2 488
Finanskostnader 33 1 0
Sum forbrukte midler 66 254 35 604 28 103
Aktivitetsresultat -11 983 12 027 21 407
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 10 769 10 323 10 660
Omløpsmidler 54 794 46 365 33 288
Sum eiendeler 65 563 56 688 43 948
Formålskapital 42 527 54 509 42 483
Gjeld 23 037 2 479 1 464
Sum formålskapital og gjeld 65 564 56 988 43 947
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 86,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.