Anna Ministries

Anna Ministries er en stiftelse (registrert i India i 1999) som er beskjeftiget med hjelpearbeid med et primært fokus på barn, fattige og syke. Senteret vårt som arbeidet drives fra ligger i landsbyen Ubalanka nær byen Rajahmundry i India. I tillegg har vi dagsentre i flere andre landsbyer.


Organisasjoner leverer regnskap for første gang for det året den ble godkjent. Anna Ministries ble godkjent i 2020. Regnskap vil dermed bli tilgjengelig her ila. 3. kvartal 2021.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.