Anna Ministries

Anna Ministries er en forening som driver hjelpearbeid med et primært fokus på barn, fattige og syke. Arbeidet startet i det små i 1997. Anna Ministries ble stiftet som forening i 2008. Senteret vårt som arbeidet drives fra ligger i landsbyen Ubalanka nær byen Rajahmundry i India. I tillegg har vi dagsentre i flere andre landsbyer.

Gaver går uavkortet til formålet
100% av gavene som kommer inn går uavkortet til formålet. Driftskostnadene dekkes av styret, samt
av gaver gitt spesifikt til drift.

Anna Ministries visjon og arbeid
Anna Ministries har som visjon at vi skal gi hjelp til selvhjelp. Derfor hjelper vi fattige barn i vårt
område med skolegang og utdannelse. Fattige kvinner får mulighet til å ta et sykurs og hjelp til å
kjøpe egen symaskin når sykurset er avsluttet slik at de kan begynne å sy for andre. På denne måten
får de en grei inntekt. I tillegg holdes årlige bibelskolekurs, det gis medisinsk hjelp til spedalske og
hivsmittede samt støtte til diverse operasjoner, det gis nødhjelp i forbindelse med for eksempel flom
og brann, det deles ut ris og grønnsaker til blinde/syke/gamle. I tillegg støttes ca 300 barn gjennom
vår fadderordning.

Les mer

Kort oppsummert er vårt arbeid som følger:
• 10 dagsentre i landsbyene omkring Ubalanka, og 2 dagsenter i et stammeområde.
• Fadderordning for barna på 8 av dagsentrene.
• Årlige sykurs over 10 måneder for fattige kvinner uten inntekt og utdannelse.
• Årlige bibelskolekurs over 10 måneder.
• Litt økonomisk støtte til en del fattige pastorer/evangelister/menigheter.
• Medisinsk hjelp til spedalske og hivsmittede.
• Støtte til diverse operasjoner.
• Nødhjelp/katastrofehjelp i forbindelse med for eksempel flom og brann.
• Utdeling av ris og grønnsaker til en del blinde og gamle/syke

Fadderordning
Vi har en fadderordning for hvert av barna på 8 av dagsentrene, ca 250 til 300 barn totalt. På de
andre 4 dagsentrene har vi valgt en annen ordning, hvor vi støtter hele senteret med et fast beløp i
måneden. Det gir barna mulighet til utdanning, de får næringsrik mat, leksehjelp og regelmessige
helseundersøkelser.

Alt av penger som kommer inn via fadderordningen går uavkortet til barna. Vår erfaring er at
gjennom fadderordning for enkeltbarn så hjelper vi hele familien.

Hjelp til selvhjelp
Vårt ønske er at Anna Ministries skal gi hjelp til selvhjelp. Derfor hjelper vi fattige barn i vårt område
med skolegang og utdannelse. Fattige kvinner får mulighet til å ta et sykurs og hjelp til å kjøpe egen
symaskin når sykurset er avsluttet slik at de kan begynne å sy for andre. På denne måten kan
kvinnene få en egen inntekt.

Menighetsarbeid
Med hjelp av gaver gitt fra mennesker her i Norge som spesielt ønsker å støtte menighetsarbeid, kan
vi gi et lite månedlig bidrag til et 30talls pastorer/evangelister. Vi har tro på å spre det gode budskap
og er takknemlige for de som støtter dette spesielt. Noen av pastorene har flere menigheter som de
har ansvaret for. Noe av dette arbeidet foregår også i såkalte «Tribal areas», som er rene
stammeområder hvor de innfødte har lite eller ingen kontakt med samfunnet ellers.
Vi driver også bibelskole hvor flere av våre pastorer har gått.

Formål: Utdanning, Barn, Hjelpearbeid, India, Fattige
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 438 2 873 1 640
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 1 438 2 873 1 640
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 573 2 176 1 615
Administrasjonskostnader 33 41 10
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 606 2 217 1 625
Aktivitetsresultat -168 656 15
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 588 718 61
Sum eiendeler 588 718 61
Formålskapital 588 718 61
Gjeld 6 0 0
Sum formålskapital og gjeld 594 718 61
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.