Amigitos (små Venner)

Amigitos (org.nr. 914387620) er en non-profitt organisasjon, som driver humanitært arbeid rettet mot barn på Haiti og Dominikanske republikk

Bakgrunn for etablering av organisasjonen og drivkraften i arbeidet er en overbevisning om at alle barn fortjener en sjanse i livet! 

Les mer

Amigitos konsentrerer sitt arbeid på øya Hispanola, som deles av Den Dominikanske Republikk og Haiti.  

I Den Dominikanske republikk er vår hovedaktivitet rettet mot en skole i et lite slumområde som heter Pancho Mateo.  Amigitos bidrar til at barna på skolen får skolemateriell, mat og rent vann hver dag.

Vi møter i tillegg stadig barn med spesielle behov som er relatert til helse og fattigdom og gjennom nødvendige forundersøkelser kartlegger vi om det er mulig for oss å hjelpe.

I Haiti er vi i startgropen av et samarbeide med et prosjekt for hjemløse gategutter.  

Innsamlede midler benytter vi til kjøp av mat, vann og gass til skolens elever samt skolemateriell. Samt til å sikre våre fadderbarn skolegang og tilgang til mat, klær og helsetjeneste.

Du finner mer informasjon om vårt arbeid på vår Facebookside og på vårt hjemmeside (under utarbeidelse per mars 2015).

Kontakt oss gjerne på epost: post@amigitos.org

Aktivitetsregnskap 2017 2016 2015
Medlemsinntekter 0 237
Offentlige tilskudd 0 0
Andre tilskudd 0 0
Innsamlede midler 821 588
Andre inntekter 22 143
Sum anskaffede midler 843 968 0
Kostnader innsamling av midler 8 10 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 630 417 13
Administrasjonskostnader 94 42 0
Finanskostnader 24 10 0
Sum forbrukte midler 756 479 13
Aktivitetsresultat 87 489 -13
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Anleggsmidler 513 498
Omløpsmidler 258 214 149
Sum eiendeler 771 712 149
Formålskapital 771 685 196
Gjeld 0 26
Sum formålskapital og gjeld 771 711 196
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2017 99,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.