Amigitos (små Venner)

Amigitos (org.nr. 914387620) er en non-profitt organisasjon, som driver humanitært arbeid rettet mot barn på Haiti og Dominikanske republikk
Bakgrunn for etablering av organisasjonen og drivkraften i arbeidet er en overbevisning om at alle barn fortjener en sjanse i livet! 

Les mer

Amigitos konsentrerer sitt arbeid på øya Hispanola, som deles av Den Dominikanske Republikk og Haiti.  
I Den Dominikanske republikk er vår hovedaktivitet rettet mot en skole i et lite slumområde som heter Pancho Mateo.  Amigitos bidrar til at barna på skolen får skolemateriell, mat og rent vann hver dag.
Vi møter i tillegg stadig barn med spesielle behov som er relatert til helse og fattigdom og gjennom nødvendige forundersøkelser kartlegger vi om det er mulig for oss å hjelpe.
I Haiti er vi i startgropen av et samarbeide med et prosjekt for hjemløse gategutter.  
Innsamlede midler benytter vi til kjøp av mat, vann og gass til skolens elever samt skolemateriell. Samt til å sikre våre fadderbarn skolegang og tilgang til mat, klær og helsetjeneste.
Du finner mer informasjon om vårt arbeid på vår Facebookside og på vårt hjemmeside (under utarbeidelse per mars 2015).
Kontakt oss gjerne på epost: post@amigitos.org

Formål: Utdanning, Dominikanske republikk
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 350 407 389
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 938 1 042 846
Andre inntekter 1 213 0 0
Sum anskaffede midler 2 501 1 449 1 235
Kostnader innsamling av midler 99 62 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 363 1 138 1 031
Administrasjonskostnader 67 67 180
Finanskostnader 0 2 15
Sum forbrukte midler 1 529 1 269 1 226
Aktivitetsresultat 972 180 9
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 604 635 667
Omløpsmidler 1 560 556 343
Sum eiendeler 2 164 1 191 1 010
Formålskapital 2 163 1 191 1 011
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 2 163 1 191 1 011
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 89,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.