Amigitos (små Venner)

Amigitos (org.nr. 914387620) er en non-profitt organisasjon, som driver humanitært arbeid rettet mot barn på Haiti og Dominikanske republikk

Bakgrunn for etablering av organisasjonen og drivkraften i arbeidet er en overbevisning om at alle barn fortjener en sjanse i livet! 

Les mer

Amigitos konsentrerer sitt arbeid på øya Hispanola, som deles av Den Dominikanske Republikk og Haiti.  

I Den Dominikanske republikk er vår hovedaktivitet rettet mot en skole i et lite slumområde som heter Pancho Mateo.  Amigitos bidrar til at barna på skolen får skolemateriell, mat og rent vann hver dag.

Vi møter i tillegg stadig barn med spesielle behov som er relatert til helse og fattigdom og gjennom nødvendige forundersøkelser kartlegger vi om det er mulig for oss å hjelpe.

I Haiti er vi i startgropen av et samarbeide med et prosjekt for hjemløse gategutter.  

Innsamlede midler benytter vi til kjøp av mat, vann og gass til skolens elever samt skolemateriell. Samt til å sikre våre fadderbarn skolegang og tilgang til mat, klær og helsetjeneste.

Du finner mer informasjon om vårt arbeid på vår Facebookside og på vårt hjemmeside (under utarbeidelse per mars 2015).

Kontakt oss gjerne på epost: post@amigitos.org

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 389 486 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 846 689 821
Andre inntekter 0 22 22
Sum anskaffede midler 1 235 1 197 843
Kostnader innsamling av midler 0 8 8
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 031 841 630
Administrasjonskostnader 180 115 94
Finanskostnader 15 19 24
Sum forbrukte midler 1 226 983 756
Aktivitetsresultat 9 214 87
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 667 502 513
Omløpsmidler 343 463 258
Sum eiendeler 1 010 965 771
Formålskapital 1 011 971 771
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 1 011 971 771
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.