Alfalah Scholarship Scheme

En bedre måte å hjelpe en fattig person ut av fattigdom, er å gi relevant utdanning. Ikke alle er heldig nok til å ha økonomi til å være i stand til å utdanne seg. Dette er noe vi hjelper fattige barn og unge med. Ved å gi økonomisk støtte til studiet slik at de kan få på egne bein og ut av fattigdom. Dette bidrar ikke bare den personen som tar utdanning, men også hans familie.

Organisasjoner leverer regnskap for første gang for det året den blir godkjent. Alfalah Scholarship Scheme ble godkjent i 2020. Regnskap og andre dokumenter blir dermed tilgjengelig i 2021.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.