Afghanistankomiteen

Afghanistankomiteen  (NAC) ble etablert som en solidaritetsorganisasjon etter den sovjetiske invasjonen av Afghanistan i 1979. Organisasjonen har siden utviklet seg til å bli en bistands- og utviklingsaktør særlig innen områdene utdanning, helse og miljø.

Les mer

Vårt formål er å støtte Afghanistans langsiktige utvikling gjennom solidaritetsarbeid og praktisk utviklingsarbeid i Afghanistan. NAC arbeider også for å fremme kunnskap om Afghanistan, dets folk og dets kultur i Norge. NAC er en medlemsbasert, partipolitisk uavhengig, ikke-religiøs og ikke-kommersiell organisasjon.

Formål: Bistand, Utdanning, Helse, Afghanistan, Utvikling, Humanitær bistand, Katastrofeberedskap, Asia
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 76 0 586
Offentlige tilskudd 40 272 32 841 36 517
Andre tilskudd 62 789 16 222 8 692
Innsamlede midler 992 875 521
Andre inntekter 11 211 233
Sum anskaffede midler 104 140 50 149 46 549
Kostnader innsamling av midler 350 297 156
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 61 624 48 552 44 164
Administrasjonskostnader 1 359 972 1 325
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 63 333 49 821 45 645
Aktivitetsresultat 40 807 328 904
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 88 100 113
Omløpsmidler 31 806 28 195 15 759
Sum eiendeler 31 894 28 295 15 872
Formålskapital 5 823 4 802 4 026
Gjeld 25 983 28 392 15 526
Sum formålskapital og gjeld 31 806 33 194 19 552
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 64,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.