Afghanistankomiteen

Afghanistankomiteen  (NAC) ble etablert som en solidaritetsorganisasjon etter den sovjetiske invasjonen av Afghanistan i 1979. Organisasjonen har siden utviklet seg til å bli en bistands- og utviklingsaktør særlig innen områdene utdanning, helse og miljø.

Les mer

Vårt formål er å støtte Afghanistans langsiktige utvikling gjennom solidaritetsarbeide og praktisk utviklingsarbeide i Afghanistan. NAC arbeider også for å fremme kunnskap om Afghanistan, dets folk og dets kultur i Norge. NAC er en medlemsbasert, partipolitisk uavhengig, ikke-religiøs og ikke-kommersiell organisasjon.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 586 0 0
Offentlige tilskudd 36 517 30 487 28 494
Andre tilskudd 8 692 11 964 10 457
Innsamlede midler 521 764 669
Andre inntekter 233 122 2
Sum anskaffede midler 46 549 43 337 39 622
Kostnader innsamling av midler 156 268 274
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 44 164 42 060 38 168
Administrasjonskostnader 1 325 1 360 1 553
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 45 645 43 688 39 995
Aktivitetsresultat 904 -351 -373
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 113 45 49
Omløpsmidler 15 759 28 100 39 954
Sum eiendeler 15 872 28 145 40 003
Formålskapital 4 026 3 546 3 938
Gjeld 15 526 24 600 36 066
Sum formålskapital og gjeld 19 552 28 146 40 004
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 70,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.