Afghanistankomiteen

Afghanistankomiteen  (NAC) ble etablert som en solidaritetsorganisasjon etter den sovjetiske invasjonen av Afghanistan i 1979. Organisasjonen har siden utviklet seg til å bli en bistands- og utviklingsaktør særlig innen områdene utdanning, helse og miljø.

Les mer

Vårt formål er å støtte Afghanistans langsiktige utvikling gjennom solidaritetsarbeide og praktisk utviklingsarbeide i Afghanistan. NAC arbeider også for å fremme kunnskap om Afghanistan, dets folk og dets kultur i Norge. NAC er en medlemsbasert, partipolitisk uavhengig, ikke-religiøs og ikke-kommersiell organisasjon.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 44
Offentlige tilskudd 30 487 28 494 33 117
Andre tilskudd 11 964 10 457 6 604
Innsamlede midler 764 669 1 001
Andre inntekter 122 2 18
Sum anskaffede midler 43 337 39 622 40 784
Kostnader innsamling av midler 268 274 194
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 42 060 38 168 41 380
Administrasjonskostnader 1 360 1 553 1 532
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 43 688 39 995 43 106
Aktivitetsresultat -351 -373 -2 322
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 45 49 57
Omløpsmidler 28 100 39 954 66 360
Sum eiendeler 28 145 40 003 66 417
Formålskapital 3 546 3 938 3 922
Gjeld 24 600 36 066 62 495
Sum formålskapital og gjeld 28 146 40 004 66 417
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 64,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.