Adina Stiftelsen

Adina stiftelsen har som formål å yte hjelp til fattige og vanskeligstilte barn og unge. Under slagordet ”Fra fattigdom til Fremtidshåp” ønsker vi å hjelpe våre barn/unge til et liv i selvstendighet gjennom skolegang, arbeidstrening og rehabilitering.

Les mer

Barna blir oppfordret til å ta ansvar for egen utvikling og vi tar sikte på å gi dem støtte, selvtillit og de nødvendige redskaper, i tillegg til den nødvendige økonomiske støtte. Målet er å hjelpe hver enkelt et stykke på veien til selv å kunne ta styring på sitt liv.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 720 720 720
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 2 568 2 273 2 273
Andre inntekter 561 475 475
Sum anskaffede midler 3 849 3 468 3 468
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 489 3 442 0
Administrasjonskostnader 146 151 151
Finanskostnader 52 0 0
Sum forbrukte midler 3 687 3 593 151
Aktivitetsresultat 162 -125 3 317
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 2 549 1 899
Sum eiendeler 2 549 1 899 0
Formålskapital 1 268 1 039
Gjeld 1 281 860 860
Sum formålskapital og gjeld 2 549 1 899 860
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.