Adina Stiftelsen

Adina stiftelsen har som formål å yte hjelp til fattige og vanskeligstilte barn og unge. Under slagordet ”Fra fattigdom til Fremtidshåp” ønsker vi å hjelpe våre barn/unge til et liv i selvstendighet gjennom skolegang, arbeidstrening og rehabilitering.

Les mer

Barna blir oppfordret til å ta ansvar for egen utvikling og vi tar sikte på å gi dem støtte, selvtillit og de nødvendige redskaper, i tillegg til den nødvendige økonomiske støtte. Målet er å hjelpe hver enkelt et stykke på veien til selv å kunne ta styring på sitt liv.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 720 720 917
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 2 273 2 254 2 384
Andre inntekter 475 570 477
Sum anskaffede midler 3 468 3 544 3 778
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 442 3 703 3 549
Administrasjonskostnader 151 138 117
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 3 593 3 841 3 666
Aktivitetsresultat -125 -297 112
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 899 1 433 1 609
Sum eiendeler 1 899 1 433 1 609
Formålskapital 1 039 1 166 1 462
Gjeld 860 268 147
Sum formålskapital og gjeld 1 899 1 434 1 609
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.