Misjonen Jesus Leger

Organisasjonen Misjonen Jesus Leger står på Innsamlingskontrollens OBS-liste.

Det anbefales dermed å IKKE GI PENGER til Misjonen Jesus Leger. 

Etter gjentatte henvendelser til Misjonen Jesus Leger har organisasjonen ikke sendt inn etterspurte dokumenter innen oppgitt frist. 

Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit hos giverne. Organisasjonen må være åpne om alle økonomiske og organisatoriske forhold.

Misjonen Jesus Leger tilfredstiller dermed ikke de helt grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som her avhengig av allmenhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål.
_______________________________________________________________________________________

Organisasjonen ble ført på OBS-listen i februar 2018.