Dokumenter til årsmøtet

Dokumenter vil bli lagt ut så snart som de foreligger.

Årsregnskap 2022

Årsberetning 2022

Revisjonsberetning 2022 (vil være tilgjengelig etter at regnskapet er ferdigrevidert)

Agenda – Årsmøte 2023