Dokumenter til årsmøtet

Dokumenter vil bli byttet ut med signert versjon så fort de foreligger ferdig signert. Revisjonsberetning kommer når årsregnskap og -beretning er ferdig signerte.

Årsregnskap 2020

Årsberetning 2020

Revisjonsberetning 2020