Tryggere å gi ting enn penger til hjelpegrupper

Innsamlingskontrollen anbefaler nå at man ikke gir penger til såkalte “Hjelpegrupper” generelt med mindre de er åpne om regnskap og rutiner. Regnskap bør være tilgjengelig enten på nettside eller Facebook. 

“Hjelpegrupper” er typen innsamlere som Innsamlingskontrollen får desidert mest tips om. Fellestrekk for disse gruppene er:

  • Geografisk begrenset område (by / bydel / bygd / kommune etc.)
  • Opererer hovedsakelig på Facebook
  • Ber om penger/naturalia for å hjelpe vanskeligstilte
  • Spesielt høyt trykk under høytider

Mange tips og mistanker
Tipsene Innsamlingskontrollen har fått i en årrekke går både på mistanke om ulike former for underslag og blanding av privat og organisasjons-økonomi. I førstnevnte er det gjerne de aller mest verdifulle tingene som gruppens frivillige angivelig beholder selv eller omsetter. Eksempler er dyr mat, gavekort og ubrukte / lite brukte “premium” gjenstander. Innsamlingskontrollen ønsker ikke å legge en demper på giverglede. Hjelpen som gis gjennom gruppene er både samfunnsnyttig og miljøvennlig. Vi anser det å gi ting som mindre “risikofylt” enn penger, men vær klar over muligheten for at det ikke går til det tiltenkte formålet.

Kontroll og tilsyn er ikke lett
Å føre kontroll med slike grupper er svært vanskelig. Innsamlingskontrollen har tidligere kontrollert flere grupper og organisasjoner som passer denne profilen. Naturaliaen de mottar bokføres ikke, og er i praksis umulig for oss å kontrollere. Fordi mye av virksomheten også går ut på å kjøpe mat og stelle istand ulike aktiviteter for trengende og vanskeligstilte, vil de fleste av bilagene stamme fra mat-, hobby-, lekebutikker og lignende. Alle innkjøp av feks. mat er dermed formålsaktiviteter, og det ser vi jo at de har gjennomført. Men vi har ingen måte å kontrollere hvem som spiste maten til slutt.

Veldig lette å starte
Det er svært enkelt å starte slike grupper, skjule hvem som står bak og stenge ute kritikk. Med bakgrunn i både volum av tips, og utfordringer rundt selve granskningen har vi laget en liste over grønne og røde flagg som gir en indikasjon på seriøsiteten til en hjelpegruppe. Om det er få grønne og mange røde flagg der du vurderer å støtte, bør man finne noen andre å gi til.

Sjekkliste for hjelpegrupper:

Grønne flagg:

– Har organisasjonsnummer i Brønnøysund. Dette bør være oppgitt, men du kan enkelt sjekke ved å søke på gruppens navn i Brønnøysundregisteret – www.brreg.no
– Har 6-sifret Vippsnummer. Dette betyr at det går til en organisasjonskonto
– Har regnskap og annen info om interne rutiner etc. lett tilgjengelig
– Gruppens frivillige presenteres på siden 
– Hovedsakelig innsamling av “naturalia”: Mat, klær, møbler etc.
– Det spesifiseres at de ikke tar i mot penger. 
Det må likevel nevnes at lett omsettelig ting som gavekort er nesten like godt som penger.
– Spørsmål blir besvart på en høflig og profesjonell måte
Samtidig kan det til tider bli mye spørsmål fra alle kanter. Noen ganger kan det bli litt mye for selv de mest velmenende grupper. Ha dette i bakhodet når du spør.
– Presenterer jevnlig resultater
– Gruppen er åpen eller lett å få tilgang til.

Røde flagg:

– Ingen formell registrering i Brønnøysund. Eksisterer kun på Facebook
– Gruppen administeres i hovedsak av en person, en liten krets venner eller folk i familie med hverandre.
– Bruker 8-sifret vippsnummer. Dette går til en privat konto
– Samler inn til mange ulike konti / vippsnummer
– Ber nesten utelukkende om penger eller gavekort
– Ingen regnskap eller oversikt over penger som er kommet inn tilgjengelig, selv på forespørsel
– Uklart hvem som styrer gruppen
– Lukket gruppe.
– Spørsmål til gruppens administratorer blir ikke besvart eller møtes med utestengelse fra gruppen.
– Kritiske poster og kommentarer slettes.
– Eldre poster der man har bedt om penger slettes.