Ny daglig leder i Innsamlingskontrollen

På Innsamlingskontrollens årsmøte 21. mai ble det annonsert at daglig leder Børre Hagen fratrer fra 1. august 2019. Ny daglig leder i Innsamlingskontrollen blir Per Kristian Haugen, som rykker opp fra stillingen som Kontroll- og administrasjonsansvarlig.

Per Kristian Haugen har i sin nåværende stilling hatt ansvar for all regnskapsgjennomgang, årlig godkjenning, nye søkere og kursing i IK. Haugen har en master i Politisk Økonomi fra Handelshøyskolen BI, hvor masteroppgaven omhandlet bistand og vekst. 

– Jeg gleder meg veldig til å ta tak i oppgavene som daglig leder. Innsamlingskontrollen er en viktig institusjon for å trygge giverne, sier han. Haugen forteller videre at han er positivt overrasket over hvor seriøst organisasjonene tar sitt ansvar overfor giverne. De aller fleste gjør en veldig god jobb. – I tillegg til det kontrollarbeidet Innsamlingskontrollen har fokusert på til nå, ønsker vi også å tilrettelegge slik at også nystartede organisasjoner får verktøyene for god kontroll og regnskapsføring, legger han til.

Innsamlingskontrollen har allerede begynt med kursing i aktivitetsregnskap, og jobber i disse dager med å utvikle regnskapsressurser på nett. 

Nåværende daglig leder Børre Hagen har vært tilknyttet Innsamlingskontrollen siden januar 2009. Under Børre Hagens ledelse har antallet godkjente organisasjoner økt betraktelig og man har sett en betydelig profesjonalisering av Innsamlingskontrollens virksomhet.

– Tiden som daglig leder i Innsamlingskontrollen har både vært spennende og utfordrende, sier Børre Hagen. – Man kan ikke unngå å få respekt for det enorme arbeidet som legges ned i ideell sektor i Norge hvert år, legger han til. Hagen forteller videre at etter så lang tid er det på tide å gi stafettpinnen over til nye krefter. 

– Vi er svært fornøyde med valget av Per Kristian Haugen som ny daglig leder, og er sikre på at han har den kompetansen som skal til for å lede Innsamlingskontrollen inn i fremtiden, sier styreleder i Innsamlingskontrollen, Oddbjørn Lager Nesje. – Jeg vil også benytte anledningen til å takke avtroppende daglig leder Børre Hagen for god dialog og en strålende innsats for å skape en ryddig bransje, og trygghet for givere gjennom mer enn et tiår, avslutter Lager Nesje.

Ansettelsen av Per Kristian Haugen medfører en lett omorganisering av Innsamlingskontrollen. Dette innebærer en endring fra dagens ordning med to deltidsansatte og en fulltidsansatt til to ansatte på fulltid. Antallet årsverk blir oppjustert fra 1.9 til 2, fordelt på to hundreprosent-stillinger, der en del av administrasjonen blir bakt inn i Markeds- og kommunikasjonsstillingen.