Hvorfor er det behov for en egen regnskapsstandard for innsamling og ideell virksomhet?

Regnskap og offside har dette til felles: De er åpenbart veldig viktige for mange, men ikke alle kan forklare deg i detalj hva det går ut på. Reglene må være der for at spillet skal fungere optimalt, men ut over det så tenker de færreste av oss mye på det. 

Så hvorfor mener vi det er viktig med regnskap for ideell virksomhet? Og hvorfor insisterer vi på å ha en egen standard for ideelle organisasjoner?

Regnskap gir først og fremst kontroll over økonomien. Kontroll til ledelse, eiere og kunder. Ledelsen kan ta gode beslutninger basert på riktige forutsetninger om selskapets økonomi. Eiere vet hvor mye utbytte de kan forvente, eller om de må beregne å putte mer penger inn i selskapet. Kundene kan være sikre på at selskapet vil eksistere om 3 år, at de faktisk kan forvente å få den varen eller tjenesten de betaler for, og at man kan få reklamasjon om noe skulle være galt.

Men du som giver, eller som ung idealist som bare ønsker å hjelpe trenger vel ikke bry deg om regnskap? Det viktigste er vel at du gir/gjør noe?

Det er ikke tvil om at dugnadsånd og giverglede er viktig. Det kan være med på å sørge for et varmere og rikere samfunn, på flere måter enn det rent økonomiske. Samtidig mener vi det er viktig å kunne se hvor pengene går, og hva man faktisk får igjen for gaven man gir. Hvor mye går i lomma på innsamleren? Blir det utbetalt uforholdsmessig mye lønn? Hvor kommer pengene egentlig fra? Driver organisasjonen innsamling selv, eller er det profesjonelle som tar seg av den biten?

Vi i Innsamlingskontrollen mener det minste du kan forvente når noen går ut til offentligheten og ber om penger, er en oversikt over hvor mye som kommer inn, og hva disse pengene faktisk blir brukt til.

Hvorfor en egen standard? Kan jeg ikke bare lage et vanlig regnskap fra en mal jeg fant på nettet?

Som nevnt over, vanlige regnskap tar for seg de viktigste temaene i en bedrift som skal tjene penger. I en ideell virksomhet er ikke det å tjene penger et mål i seg selv, men derimot det å jobbe mot organisasjonens ideelle formål. Et vanlig regnskap gir ingen informasjon om dette. Derfor krever vi at våre godkjente organisasjoner bruker NRS(f) God Regnskapsstandard for Ideelle Organisasjoner.

Dessuten er dette den eneste standarden som tar for seg «Innsamlede midler» som inntektskilde, og legger føringer for hvordan dette skal regnskapsføres. Vi mener at du som giver fortjener å vite hvor mye telefonselgeren som ringer, eller hva personen som stopper deg på gata tar for sine tjenester.

Innsamlingskontrollen ønsker at du trygt skal kunne gi til formålet du ønsker å støtte. Husk å gi både med hodet og hjertet, og er du i tvil, sjekk listen vår for godkjente organisasjoner.