Høytid for innsamling

Det er nå høytid for innsamling. Dette gjelder både seriøse, og beklagelig nok, useriøse aktører. Allerede i midten av november dukker det opp innsamlingsaksjoner der formålet er en god jul til alle og enhver, enten det er innsamling av mat, gaver eller penger som skal gå til sådan. Formålene er mange, gode og ansvaret organisasjonene påtar seg er stort.

I Norge er vi heldige. Vi har en bransje som i hovedsak tar dette ansvaret seriøst. Men det er alltid noen som er villige til å utnytte gode formål. Dette er ikke bare begrenset til rene svindlere, som riktignok lager mye støy, men er en liten del av det store bildet. Dette handler også om de med eksterne innsamlere som tar urimelig høy provisjon til organisasjoner som ikke er sitt ansvar bevisst. Det er mange feller givere kan gå i.

I 2018 samlet Innsamlingskontrollens Godkjente organisasjoner inn totalt 4,77 milliarder kroner. Det totale beløpet for alle ideelle organisasjoner i Norge er mye større.

Heldigvis er det langt mellom de som utnytter det norske folks giverglede. Alikevel kan effekten av denne utnyttelsen deprimerende. I det verste tilfellet som Innsamlingskontrollen har avdekket ser vi at bare 7% av innsamlede midler kommer frem til organisasjonen. Innsamlingskontrollen godtar at man bruker noe penger på å samle inn, men tilfellet beskrevet over er helt uhørt. Til sammenligning bruker de godkjente organisasjonene i gjennomsnitt 21 kr. for å få inn 79 kr. i 2018, altså en innsamlingsprosent på 79%. 

Husk: Du blir ikke bare bedt om penger, men om tillit. Tillit til at pengene brukes slik at man får mest effekt for formålet. Tillit til effektivitet, til profesjonalitet og til at innsamler har ressurser til å forvalte midlene godt. 

Gi med hjertet, men velg med hodet. Se Innsamlingskontrollens godkjente organisasjoner her: https://www.innsamlingskontrollen.no/organisasjoner/