Hjelp på best måte

Per Kristian Haugen
Per Kristian Haugen, daglig leder, Innsamlingskontrollen

Norge puster ut litt. Skoler og barnehager åpner, og for de aller fleste så får man rutinene på plass igjen. Ting er ikke normalt, men vi ser konturene av en hverdag vi kan leve med.

Samtidig er det svært mange som har fått sin hverdag snudd på hodet. Fra permitteringer og oppsigelser, til det å ikke kunne omgåes familie eller trygt gå og handle, den “Nye normalen” byr på utfordringer. I tillegg har krisen rammet mange land hardere enn Norge. Historiene fra flyktningeleire og land med dårlig helsesektor er sterke.

Heldigvis finnes det mange hjelpere. Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Røde Kors opplever økt press på sine tilbud. Flere godkjente organisasjoner melder om at nordmenn ønsker å hjelpe, og gjør det både ved å stille opp og å gi penger.

Dette er fantastisk, men samtidig ser vi også allerede at enkelte utnytter krisen med mindre hederlige intensjoner. Innsamlingskontrollen har den siste tiden hatt en økning i antall henvendelser. Dette gjelder både “kjenninger” som allerede er oppført på vår OBS liste, men også nye problemstillinger. I noen tilfeller er det velmenende personer som ikke har kompetansen til å drive ideelt arbeid/innsamling, men det har også vært åpenbare tilfeller av uredelighet.

Innsamlingskontrollen har derfor en oppfordring til alle dere som ønsker å hjelpe. Både dere som åpner lommeboka, og dere som ønsker å trå til med velvilje og dugnadsånd: Se etter de etablerte organisasjonene først.

I kjølvannet av Coronautbruddene mottok Innsamlingskontrollen flere henvendelser fra personer som ønsket å starte organisasjoner. Ofte var det snakk om utdeling av mat/naturalia eller tjenester. Dette var mennesker som ønsket å gjøre alt riktig, og som ville hjelpe nå.
Denne dugnadsånden er super, men å drive ideell innsamling og virksomhet på en skikkelig måte er ressurskrevende. Du må føre regnskap, ha rutiner for hvem som skal få hjelp, nå ut til de som ønsker å hjelpe og de som er trengende. Skal du sende pengene til utlandet blir utfordringene enda større.

I samarbeid med de som henvendte seg fant vi i de fleste tilfellene allerede etablerte organisasjoner som drev tilsvarende arbeid, enten det var i nærmeste nabolag eller i leirene i Hellas.

Vi er stolte over alle hjelperne som nå melder seg. Vi er stolte over den omsorgen vi ser, og som vi opplever våre godkjente organisasjoner mottar. Fortsett å hjelpe hverandre.