Godkjente lotterier?

Innsamlingskontrollen godkjenner ikke lotterier. Vi godkjenner utelukkende ideelle organisasjoner. Vi kontrollerer heller ikke lotterier, da dette i motsetning til innsamling, er direkte lovregulert. Det er Lotteritilsynet som har ansvaret for at lotteridrift i Norge går riktig for seg. Enkelte av Innsamlingskontrollens godkjente organisasjoner driver for øvrig lotterier, og noen aspekter av denne lotteridriften kan være interessant for oss.

Organisasjoner som ønsker å drive et lotteri må søke tillatelse fra Lotteritilsynet, og Lotteriloven gir klare føringer for hvordan lotteriene skal driftes. Det er dermed Lotteritilsynets oppgave å gi tillatelser og godkjenne lotterier, samt føre tilsyn på at lotteridriften går riktig for seg.

Alle lotterier i Norge, utenom de unntak loven presiserer, skal gå til inntekt for humanitære og samfunnsnyttige formål. I henhold til Norsk Regnskapsstandard for Ideelle organisasjoner regnes denne inntekten som driftsinntekt.

I tillegg til regnskapsstandarden, kan det være vanskelig å fastslå motivasjonen til en deltaker i lotteriet. Siden lotteriet er pålagt at en del av omsetningen skal gå til premier, kan incentivet for å delta være noe annet enn bare et ønske om å støtte en ideell organisasjon. Spør deg selv, ville du gitt milliongevinsten eller den nye bilen tilbake om du vant, fordi du egentlig bare ønsket å støtte organisasjonen? Og selv om du ikke forventer å vinne, er det også kanskje litt spennende å spille alikevel?

Det følger en del operasjonelle kostnader ved et lotteri: premier, drift, incentiver til kommisjonærer etc. Man kan dermed lett argumentere for at det ikke er relevant å sammenligne rene gaver med inntekter fra lotteri, selv om overskuddet går til noe ideelt.

Inntektene fra diverse lotterier til våre godkjente organisasjoner føres som driftsinntekter og ikke innsamling. Disse inntektene vil dermed ikke ha noe å si for organisasjonens innsamlingsprosent. Hvordan de bruker disse midlene vil likevel gjøre et utslag på formålsprosenten eller administrasjonsprosenten, alt avhengig hva de faktisk bruker lotteripengene til. De godkjente organisasjonene må fortsatt følge de etiske retningslinjene i sin promotering og formidling av lotterier.

Spill gjerne spill eller kjøp lodd. Du bør bare være klar over at en mindre del av pengene dine går til formålet enn rene gaver. Det er ingenting galt i det, så lenge lotteriet forholder seg til gjeldende regelverk og promotering / formidling skjer i henhold til etiske retningslinjer. Om selve lotteriloven er god nok eller ikke, får være opp til andre enn Innsamlingskontrollen å vurdere.