Det er trygt å gi til TV-aksjonen

TV-aksjonen er Norges mest kjente innsamlingsaksjon. Det er en nasjonal dugnad der alle blir invitert til å delta – fra Kongehus, Storting og Regjering, kommuner og næringsliv, til skoler, lag, foreninger og privatpersoner. Ingen innsamlingsaksjon har den samme tilliten i befolkningen.

Det er NRKs Innsamlingsråd som velger hvilken organisasjon som skal få TV-aksjonen fra år til år. Det er tøff konkurranse om tildelingen, med strenge krav til søknad, tidsløp og budsjett. Den redaksjonelle oppgaven som ligger i å velge prosjekter er krevende, og mye tid og krefter brukes på å finne riktig prosjekt. De siste årene har TV-aksjonen samlet inn enorme summer. Det er derfor ekstra viktig at midlene blir forvaltet på en forsvarlig måte. Som et ledd i å sikre dette, har NRKs innsamlingsråd blant kravene at organisasjonen er godkjent hos Innsamlingskontrollen.

Innsamlingskontrollen har strenge krav til regnskap, revisjon og kontroll for alle sine godkjente organisasjoner. Dette er med på å sikre at midlene fra den nasjonale dugnaden går til formålet. TV-aksjonen 2020 går til WWFs prosjekt om å hindre plastsøppel i å ende opp i havene våre. Pengene er øremerket og vil kun bli brukt til dette prosjektet.

Et slikt prosjekt er omfattende. Det holder ikke bare med gode intensjoner. Man må også ha kunnskap og evne til å bruke midlene på en god måte. Det er liten tvil om at WWF er rustet for denne oppgaven. La oss alle hjelpe WWF med et av de viktigste prosjektene i vår samtid.