U-Landshjelp Fra Folk Til Folk I Norge

Vårt formål: U-landshjelp fra Folk til Folk i Norge (også kalt UFF i Norge) er en norsk forening stiftet 6. november 1979. Foreningen arbeider på et verdslig humanitært grunnlag. 

Les mer

Foreningen ønsker å bekjempe fattigdom og nød i verden og å være med å støtte en utvikling hvor mennesker selv kan være med å drive utviklingen fremover. Vår verden er en verden Vi kan i dag kommunisere med mennesker fra alle steder på jorda og på få timer forflytte oss dit. Det som hender i en del av verden, kan påvirke livet for mennesker i en helt annen verdensdel. Vi er mer enn 6 milliarder mennesker her på jorda. I dag “lever” over halvdelen av disse for under 18 kr per dag. Med sykdommer, i fattigdom og nød. Dette på tross av at det finnes både penger og kunnskap som kunne ha forhindret dette. Dette er en sak som angår oss alle.

Vi mener…. … at alle mennesker burde ha samme muligheter til et bra liv. Et bra liv betyr bl.a. at mennesker har de grunnleggende ting som:

  • mat, klær, et sted å bo
  • et arbeid så en kan forsørge sin familie
  • adgang til rent drikkevann
  • muligheter til utdannelse
  • tilgang til helsetjeneste

Vi mener…. … at mennesker skal ha muligheter for å leve et liv uten stadig trussel om krig og fattigdom. … at mennesker med et bra liv får overskudd til å være drivkraft i utviklingen og oppbyggingen av sitt eget land.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 5 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 32 608 43 122 40 494
Innsamlede midler 312 234 262
Andre inntekter 636 0 199
Sum anskaffede midler 33 561 43 356 40 955
Kostnader innsamling av midler 35 20 19
Andre kostnader til anskaffelse av midler 56 51 47
Kostnader til organisasjonens formål 39 212 27 793 33 300
Administrasjonskostnader 128 132 122
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 39 431 27 996 33 488
Aktivitetsresultat -5 870 15 360 7 467
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 23 236 29 066 13 583
Sum eiendeler 23 236 29 066 13 583
Formålskapital 23 194 29 064 13 509
Gjeld 42 0 74
Sum formålskapital og gjeld 23 236 29 064 13 583
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 88,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.