U-Landshjelp Fra Folk Til Folk I Norge

Vårt formål: U-landshjelp fra Folk til Folk i Norge (også kalt UFF i Norge) er en norsk forening stiftet 6. november 1979. Foreningen arbeider på et verdslig humanitært grunnlag. 

Les mer

Foreningen ønsker å bekjempe fattigdom og nød i verden og å være med å støtte en utvikling hvor mennesker selv kan være med å drive utviklingen fremover. Vår verden er en verden Vi kan i dag kommunisere med mennesker fra alle steder på jorda og på få timer forflytte oss dit. Det som hender i en del av verden, kan påvirke livet for mennesker i en helt annen verdensdel. Vi er mer enn 6 milliarder mennesker her på jorda. I dag “lever” over halvdelen av disse for under 18 kr per dag. Med sykdommer, i fattigdom og nød. Dette på tross av at det finnes både penger og kunnskap som kunne ha forhindret dette. Dette er en sak som angår oss alle.

Vi mener…. … at alle mennesker burde ha samme muligheter til et bra liv. Et bra liv betyr bl.a. at mennesker har de grunnleggende ting som:

  • mat, klær, et sted å bo
  • et arbeid så en kan forsørge sin familie
  • adgang til rent drikkevann
  • muligheter til utdannelse
  • tilgang til helsetjeneste

Vi mener…. … at mennesker skal ha muligheter for å leve et liv uten stadig trussel om krig og fattigdom. … at mennesker med et bra liv får overskudd til å være drivkraft i utviklingen og oppbyggingen av sitt eget land.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 5 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 19 646 32 608 43 122
Innsamlede midler 532 312 234
Andre inntekter 159 636 0
Sum anskaffede midler 20 337 33 561 43 356
Kostnader innsamling av midler 2 35 20
Andre kostnader til anskaffelse av midler 56 56 51
Kostnader til organisasjonens formål 30 674 39 212 27 793
Administrasjonskostnader 139 128 132
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 30 871 39 431 27 996
Aktivitetsresultat -10 534 -5 870 15 360
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 12 671 23 236 29 066
Sum eiendeler 12 671 23 236 29 066
Formålskapital 12 665 23 194 29 064
Gjeld 5 42 0
Sum formålskapital og gjeld 12 670 23 236 29 064
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 99,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.