Sjømannskirken – Norsk Kirke I Utlandet

Sjømannskirken – en trygg havn Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som skal ivareta nordmenn som befinner seg i utlandet eller på norsk kontinentalsokkel. 

Les mer

Sjømannskirkens oppgaver:

  • ivaretar deg om ulykken skulle skje, og har bred kompetanse på krise- og beredskapstjeneste
  • hjelper deg til rette i et fremmed land, med lokal kunnskap og et norsk nettverk
  • familierådgivning
  • syke-, hjemme- og fengselsbesøk
  • er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested
  • utøver kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelse. En rekke kirker utfører også bryllup

Sjømannskirken har rundt 200 ansatte, 32 sjømannskirker, en nettkirke, seks nordsjøprester og to medarbeidere med ansvar for supplyflåten, fem studentprester og syv ambulerende medarbeidere. Vi jobber i 80 land på fem kontinent. Sjømannskirken ble grunnlagt i Bergen i 1864 og har sitt hovedkontor der. Sjømannskirken er en selvstendig organisasjon fra Den norske kirke og Den norske stat om å ivareta og være kirke for nordmenn i utlandet. I løpet av et år har Sjømannskirken omkring 900.000 møter med mennesker over hele verden.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 101 900 94 250 92 250
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 50 565 57 390 60 120
Andre inntekter 15 209 21 046 23 694
Sum anskaffede midler 167 674 172 686 176 064
Kostnader innsamling av midler 10 835 11 316 18 032
Andre kostnader til anskaffelse av midler 13 648 11 185 11 226
Kostnader til organisasjonens formål 127 457 124 777 111 171
Administrasjonskostnader 24 803 22 492 23 041
Finanskostnader 302 267 347
Sum forbrukte midler 177 045 170 037 163 817
Aktivitetsresultat -9 371 2 649 12 247
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 80 292 71 799 49 537
Omløpsmidler 32 736 50 053 72 560
Sum eiendeler 113 028 121 852 122 097
Formålskapital 84 890 94 262 91 613
Gjeld 28 138 27 590 30 484
Sum formålskapital og gjeld 113 028 121 852 122 097
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 78,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.