Sabona

Sabona er en stiftelse som utfører prosjekter på grasrotnivå i Zimbabwe. Fokus på hjelp til selvhjelp, få mellomledd og direkte kanalisering av midler gjør prosjektene effektive og sterke. At lokalbefolkningen er med i hele prosessen, fra ide til utførelse og drift gir prosjektene verdighet og gjør dem bærekraftig. Lokalbefolkningen selv eier sine prosjekter.

Les mer

Sabona er et resultat av møtet mellom to forskjellige kulturer, ydmykhet og respekt.

Sabona jobber med helse, utdanning, jordbruk og entreprenørskap i Zimbabwe.
Gjennom musikk og kultur arrangementer i Norge ønsker vi å engasjere givere.

Sabona jobber i Nord-Matabeleland i Zimbabwe.
Zimbabwe ligger i den sørlige delen av Afrika.
Vi er på grasrota der det skjer og prosjektene driftes fra landsbygda.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 710 1 000 1 182
Innsamlede midler 3 166 3 106 2 668
Andre inntekter 339 237 576
Sum anskaffede midler 4 215 4 343 4 426
Kostnader innsamling av midler 257 155 102
Andre kostnader til anskaffelse av midler 124 113 337
Kostnader til organisasjonens formål 3 903 3 676 3 048
Administrasjonskostnader 280 250 199
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 4 564 4 194 3 686
Aktivitetsresultat -349 149 740
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 832 1 118 920
Sum eiendeler 832 1 118 920
Formålskapital 548 897 748
Gjeld 285 211 172
Sum formålskapital og gjeld 833 1 108 920
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 91,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.