Sabona

Sabona er en stiftelse som utfører prosjekter på grasrotnivå i Zimbabwe. Fokus på hjelp til selvhjelp, få mellomledd og direkte kanalisering av midler gjør prosjektene effektive og sterke. At lokalbefolkningen er med i hele prosessen, fra ide til utførelse og drift gir prosjektene verdighet og gjør dem bærekraftig. Lokalbefolkningen selv eier sine prosjekter.

Les mer

Sabona er et resultat av møtet mellom to forskjellige kulturer, ydmykhet og respekt.

Sabona jobber med helse, utdanning, jordbruk og entreprenørskap i Zimbabwe.
Gjennom musikk og kultur arrangementer i Norge ønsker vi å engasjere givere.

Sabona jobber i Nord-Matabeleland i Zimbabwe.
Zimbabwe ligger i den sørlige delen av Afrika.
Vi er på grasrota der det skjer og prosjektene driftes fra landsbygda.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 670 710 1 000
Innsamlede midler 4 545 3 166 3 106
Andre inntekter 445 339 237
Sum anskaffede midler 5 660 4 215 4 343
Kostnader innsamling av midler 159 257 155
Andre kostnader til anskaffelse av midler 112 124 113
Kostnader til organisasjonens formål 4 312 3 903 3 676
Administrasjonskostnader 351 280 250
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 4 934 4 564 4 194
Aktivitetsresultat 726 -349 149
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 519 832 1 118
Sum eiendeler 1 519 832 1 118
Formålskapital 1 272 548 897
Gjeld 247 285 211
Sum formålskapital og gjeld 1 519 833 1 108
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 96,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.