Rahma Islamic Relief Fund

Rahma Islamic Relief Fund er en humanitær hjelpeorganisasjon stiftet i 2004, og er basert på frivillig arbeid og nullkostnadsprinsippet.

Les mer

Frivillig arbeid betyr at våre medarbeidere jobber vederlagsfritt og av eget ønske – drivkraften er ønsket om å kunne hjelpe fattige, trengende og lidende. Nullkostnadsprinsippet innebærer at vi ikke bruker innsamlede midler til vår drift. Dette unike konseptet garanterer deg som giver at din støtte kommer frem i sin helhet til de som trenger det mest. Organisasjonen hjelper fattige og lidende i flere land med både utviklingsprosjekter og humanitært arbeid. Informasjon om prosjektene er tilgjengelig på organisasjonenes hjemmeside.

Organisasjonene leverer regnskap fra og med det året de ble registrert. Denne organisasjonen har blitt registrert i Innsamlingsregisteret i løpet av 2013/2014 .

Aktivitetsregnskap 2019 2016 2015
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 6 598 6 847 5 994
Andre inntekter 3 3 37
Sum anskaffede midler 6 601 6 850 6 031
Kostnader innsamling av midler 273 153 265
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 8 484 6 845 7 155
Administrasjonskostnader 370 249 360
Finanskostnader 11 14 44
Sum forbrukte midler 9 138 7 261 7 824
Aktivitetsresultat -2 537 -411 -1 793
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2016 2015
Anleggsmidler 255 0 0
Omløpsmidler 6 048 4 019 4 134
Sum eiendeler 6 303 4 019 4 134
Formålskapital 601 3 711 4 123
Gjeld 303 307 12
Sum formålskapital og gjeld 904 4 018 4 135
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 95,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.