Rahma Islamic Relief Fund

Rahma Islamic Relief Fund er en humanitær hjelpeorganisasjon stiftet i 2004, og er basert på frivillig arbeid og nullkostnadsprinsippet.

Les mer

Frivillig arbeid betyr at våre medarbeidere jobber vederlagsfritt og av eget ønske – drivkraften er ønsket om å kunne hjelpe fattige, trengende og lidende. Nullkostnadsprinsippet innebærer at vi ikke bruker innsamlede midler til vår drift. Dette unike konseptet garanterer deg som giver at din støtte kommer frem i sin helhet til de som trenger det mest. Organisasjonen hjelper fattige og lidende i flere land med både utviklingsprosjekter og humanitært arbeid. Informasjon om prosjektene er tilgjengelig på organisasjonenes hjemmeside.

Organisasjonene leverer regnskap fra og med det året de ble registrert. Denne organisasjonen har blitt registrert i Innsamlingsregisteret i løpet av 2013/2014 .

Aktivitetsregnskap 2016 2015 2014
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 2 826
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 6 847 5 994 6 910
Andre inntekter 3 37 19
Sum anskaffede midler 6 850 6 031 9 755
Kostnader innsamling av midler 153 265 233
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 6 845 7 155 11 993
Administrasjonskostnader 249 360 288
Finanskostnader 14 44 1
Sum forbrukte midler 7 261 7 824 12 515
Aktivitetsresultat -411 -1 793 -2 760
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 4 019 4 134 6 106
Sum eiendeler 4 019 4 134 6 106
Formålskapital 3 711 4 123 5 916
Gjeld 307 12 190
Sum formålskapital og gjeld 4 018 4 135 6 106
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2016 97,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.