Norges Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon, med over 100 millioner frivillige i 186 land. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig.

Les mer

Med et verdensomspennende nettverk kan vi, når naturkatastrofen eller konflikten er et faktum, få fram riktig og nødvendig hjelp raskt. Samtidig som frivillige blir igjen for å hjelpe til med gjenoppbyggingen etterpå. Vi hjelper mennesker der du bor I Norge har vi over 130.000 medlemmer. Over hele landet jobber tusenvis av Røde Kors-frivillige for å hjelpe mennesker som trenger en utstrakt hånd: Barn og unge som vokser opp i utrygge hjem, ensomme som har behov for noen å prate med, rusmisbrukere eller psykisk syke uten sosialt nettverk, eller de som rammes av ulykker og nødssituasjoner. Det er medlemmene som gjør dette arbeidet mulig. Et besøk kan bety så mye Hver dag møter frivillige fra Røde Kors mennesker som opplever ensomhet. Gjennom vår besøkstjeneste bidrar vi til å holde livsgnisten oppe - både i fengsler og i hjem. Våre besøksvenner opplever gleden ved å hjelpe de som trenger en utstrakt hånd. Det er mange der ute som trenger oss Ved å bli medlem (300 kr per år) i Røde Kors bidrar du til at våre frivillige kan være til stede for mennesker som trenger det aller mest – både her hjemme i Norge og ute i verden. Medlemskontingenten går hovedsakelig til det flotte arbeidet som Røde Kors og de frivillige gjør i nærmiljøet ditt. Send MEDLEM til 2221 eller besøk våre hjemmesider for å lese mer.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 46 458 47 517 45 440
Offentlige tilskudd 1 135 609 1 132 384 1 008 866
Andre tilskudd 301 310 310 129 301 398
Innsamlede midler 306 403 242 905 254 967
Andre inntekter 372 159 476 786 96 245
Sum anskaffede midler 2 161 939 2 209 721 1 706 916
Kostnader innsamling av midler 68 639 71 750 71 407
Andre kostnader til anskaffelse av midler 27 096 29 788 7 241
Kostnader til organisasjonens formål 1 996 549 1 948 957 1 717 991
Administrasjonskostnader 44 963 43 719 42 187
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 2 137 247 2 094 214 1 838 826
Aktivitetsresultat 24 692 115 507 -131 910
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 335 496 335 846 293 930
Omløpsmidler 3 725 303 3 518 515 3 158 735
Sum eiendeler 4 060 799 3 854 361 3 452 665
Formålskapital 3 648 528 3 528 097 3 311 053
Gjeld 351 171 262 563 206 496
Sum formålskapital og gjeld 3 999 699 3 790 660 3 517 549
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 77,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.