Det Norske Bibelselskap

Bibelselskapet ble etablert i 1816 med formål å utbre Den Hellige Skrift. I dag er Bibelselskapet en felleskirkelig stiftelse der de fleste kirkesamfunn og større organisasjoner er representert i styrende organer.

Les mer

Bibelselskapet arbeider med bibeloversettelse i Norge, til begge målformer og de samiske språk, gir ut Bibelen og andre bøker via forlaget Verbum, og samler inn penger til bibelspredning i andre land via Bibelgaven. Bibelselskapet ønsker med sitt arbeid å åpne Bibelen for alle og vi gjør bibelteksten lett tilgjengelig gjennom Bibel.no

Det Norske Bibelselskap var en av grunnleggerne av De forente bibelselskaper i 1946 (United Bible Societies), og er i dag et av 146 nasjonale bibelselskap med arbeid i over 200 land og territorier. Sammen sprer vi over 600 millioner bibler og bibeldeler hvert år og samler kirkene til felles innsats verden over. Bibelen spres i dag på over 450 språk, Det nye testamentet på mer enn 1 500 språk og Bibelselskapet er til enhver tid involvert i mer enn 500 bibeloversettelser.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 6 790 5 749 5 307
Andre tilskudd 957 539 1 450
Innsamlede midler 39 040 40 106 33 996
Andre inntekter 2 290 24 621 26 384
Sum anskaffede midler 49 077 71 015 67 137
Kostnader innsamling av midler 10 482 8 386 8 318
Andre kostnader til anskaffelse av midler 7 288 8 142 8 601
Kostnader til organisasjonens formål 50 588 53 671 52 938
Administrasjonskostnader 2 869 2 737 3 123
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 71 227 72 936 72 980
Aktivitetsresultat -22 150 -1 921 -5 843
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 29 557 30 402 31 387
Omløpsmidler 45 442 42 691 40 757
Sum eiendeler 74 999 73 093 72 144
Formålskapital 67 534 64 399 66 319
Gjeld 7 465 8 694 5 825
Sum formålskapital og gjeld 74 999 73 093 72 144
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 73,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.