Samler inn på vegne av ideelle organisasjoner, tar over 90% av pengene

Telefonsalgfirmaet Tønsberg Kundeservice DA har de siste tre årene omsatt for rett under 14 millioner i gjennomsnitt. Firmaet selger på vegne av to ideelle organisasjoner, Ivareta – pårørende berørt av rus (tidligere Landsforbundet mot Stoffmisbruk) og Landsforeningen for Voldsofre. Disse to organisasjonene er nå ført på OBS-listen med bakgrunn i svært lav innsamlingsprosent.

Tønsberg Kundeservice tilbyr helt ordinære produkter til betydelig overpris, for eksempel kopipapir og “julepakker” med gløgg, pepperkaker og konfekt. For å kunne bruke de to foreningenes navn i salgsarbeidet, betales det en fast provisjon på 550 000 (Ivareta) og 520000* (LFV) i året. Samlet salg for 2017 var 8 000 799 kr. for Ivareta og 5 127 599 for Landsforeningen for Voldsofre. Tønsberg Kundeservice sitter dermed igjen med millionoverskudd til eierne. Innsamlingskontrollen har ingen indikasjoner om at giverne informeres om denne inntektsfordelingen.

“Tønsberg Kundeservice’ virksomhet er helt lovlig. Vi stiller likevel store spørsmålstegn ved både det innsamlingsetiske og næringsetiske ved forretningsmodellen deres. Det hersker ingen tvil om at firmaet hadde hatt svært store vanskeligheter med å få solgt noe som helst, dersom de ikke hadde hatt mulighet til å operere under dekke av ideell virksomhet”, sier Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen.

Innsamlingskontrollen har foretatt en prissammenlikning som viser at produktene selges til betydelig overpris, typisk 2-5 ganger ordinær markedspris, enkelte langt over dette igjen. Et eksempel er pepperkaker med en pris på nesten 1000 kr. kiloen. Det er åpenbart at den eneste motivasjonen for å kjøpe produktene som tilbys, er å støtte et godt formål. Dette regnes derfor som innsamling.

Innsamlingskontrollens beregninger viser at Ivareta – pårørende berørt av rus og Landsforeningen for Voldsofre samlet sett får en innsamlingsprosent på henholdsvis 18% og 11%* for 2017. Dette betyr at mindre enn 20 kr. av hver 100-lapp som samles inn faktisk går til formålet. Begge foreningene driver med viktig ideelt arbeid, men det hjelper veldig lite når mesteparten av pengene ikke går til formålet. “Her har ikke organisasjonene vært sitt ansvar bevisst. Det er ingen tvil om at giverne forventer at en langt større andel skal gå til formålet enn i dette tilfellet”, sier Børre Hagen. Til sammenligning er gjennomsnittlig innsamlingsprosent hos Innsamlingskontrollens godkjente organisasjoner 77.5% for 2017.

I 2017 omsatte Tønsberg Kundeservice for totalt 13 163 607. Så godt som all inntekt kommer fra totalt fire “virksomhetsområder” fordelt på de to ovennevnte organisasjonene:
Ivareta – pårørende berørt av rus (tidl. Landsforbundet mot Stoffmisbruk): 5 513 899
Barn i rusmiljø: 2 686 900 (virksomhetsområde under Ivareta)
Landsforeningen for Voldsofre: 2 890 304
Stopp Barnevolden: 2 237 295 (virksomhetsområde under LFV)
Samme år hadde daglig leder en lønn på 851 000 og eierne tok ut utbytte på over 2 millioner. Nesten like sjenerøse uttak finnes også i regnskapene for de to foregående år.

*Vi har blitt informert av Landsforeningen for Voldsofre at de mottar 100 000 i ekstra provisjon for salgsområdet “Stopp Barnevolden”. Men dette kommer ikke frem av noen avtale som Innsamlingskontrollen har tilgang til. Dette vi i så fall gi Landsforeningen for Voldsofre en innsamlingsprosent på 14%.