Venner Av Uganda Vau

Foreningen Venner av Uganda har til formål å støtte arbeidet for en økonomisk, sosial og kulturell utvikling av Uganda på demokratisk grunn. I dette arbeidet vil foreningen yte humanitær støtte.

Les mer

Venner av Uganda (VaU) ble stiftet i 1978. De opprinnelige medlemmene var veteraner fra Fredskorpset og andre oppdrag i Uganda på 1960- og 1970-tallet. I dag har VaU over 200 medlemmer.

Hovedaktiviteten i VaU er et direkte engasjement i Uganda gjennom ulike prosjekter. Vi arbeidet i perioden 1994 til 2004 med landsbyutviklingsprosjekter i Walukunyu og Kiralamba.

Fra 2005 har vi drevet prosjekt i samarbeid med den ugandiske organisasjonen VEDCO. Prosjektet tar sikte på å støtte organisering av primærnærings- og samfunnsutvikling på landsbynivå i distriktene Nakasongola og Luwero nord for Kampala. I dette prosjektet mottar vi også støtte fra Norad.

I tillegg har Venner av Uganda flere mindre prosjekter hvor vi hjelper barneskoler med lærebøker og utstyr, vi deler ut myggnett og støtter arbeidet for gatebarn i Kampala.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 58 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 537 683 683
Andre inntekter 5 11 11
Sum anskaffede midler 600 694 694
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 795 809 809
Administrasjonskostnader 24 44 44
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 819 853 853
Aktivitetsresultat -219 -159 -159
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 419 713 713
Sum eiendeler 419 713 713
Formålskapital 378 698 551
Gjeld 15 15 15
Sum formålskapital og gjeld 393 713 566
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.