Utdanningshjelpen

Utdanningshjelpen formidler utdanningsstipender til barn og unge i Kenya, Ghana, Etiopia og Mosambik som med enkle midler kan hjelpes til å nå sitt potensial.

Les mer

Utdanningshjelpens visjon er å skape muligheter for barn og unge i land i sør slik at de kan realisere sitt potensial. Dette gjør vi ved å formidle utdanningsstipender til de som av forskjellige grunner ikke har mulighet til å finansiere sin egen skolegang.

Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge ute i verden som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial.

Lokalt initiativ og tett oppfølging er avgjørende. Utdanningshjelpen tar utgangspunkt i lokale muligheter, jobber med lave kostnader, i liten skala og mot direkte resultater.

Aktivitetsregnskap 2017 2016 2014
Medlemsinntekter 0 0 6
Offentlige tilskudd 0 5 153
Andre tilskudd 5 0 0
Innsamlede midler 186 52 193
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 191 57 352
Kostnader innsamling av midler 4 3 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 2 6
Kostnader til organisasjonens formål 80 103 297
Administrasjonskostnader 43 52 22
Finanskostnader 4 0 1
Sum forbrukte midler 131 160 326
Aktivitetsresultat 60 -103 26
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2017 2016 2014
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 132 69 117
Sum eiendeler 132 69 117
Formålskapital 122 63 35
Gjeld 10 7 83
Sum formålskapital og gjeld 132 70 118
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2017 97,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.