The Ethiopia Fund

The Ethiopia Fund er en selveiende organisasjon som har til formål å skaffe midler som skal hjelpe kvinner i Etiopia i forbindelse med svangerskap, fødsel og spesielt innenfor fistelproblematikk, i tillegg til støtte til utdanning på disse områdene.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2016 2015 2014
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 599 742 758
Andre inntekter 6 15 20
Sum anskaffede midler 605 757 778
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 655 785 655
Administrasjonskostnader 5 4 6
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 660 789 661
Aktivitetsresultat -55 -32 117
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 818 872 905
Sum eiendeler 818 872 905
Formålskapital 818 872 905
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 818 872 905
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2016 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.