Tanzania Prosjektet

Tanzaniaprosjektet yter bistand til befolkningen fra Lake Nyasa i Tanzania. Spesielt fokuserer prosjektet på skolegang og hjelp til selvhjelp for de aller mest vanskeligstilte.

Les mer

Tanzaniaprosjektet jobber med å gi barn og ungdom bedre utdanningsmuligheter. Prosjektet bidrar med rehabilitering av skoler og utstyr til læring. Vi bidrar også med engelskundervisning for lærere i området. Det er 8 ungdomsskoler i denne skolekretsen ved Nyasasjøen. Vi har bygget og rustet opp 2 av de sammen med de offentlige skolemyndighetene. De andre 6 er i dårlig forfatning og har svært lite av læremateriell. Prosjektets siktemål er å bidra til at alle disse skolene skal kunne gi et godt læringstilbud for sine elever.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Skoleprosjektet er inne i 2. året av 3-årsprogrammet og har fulgt planen. Tolv nye barneskoler har fått bøker, pulter, toalett og noe bygningsmessig standardheving. Alt arbeid har gått etter planen. Skolene som ble rustet opp i 2016 var Chiulu, Undu, Kwambe, Ng’ombo, Ngindo, Lundo, Mbujula, Likwilu, Ndengele, Mwongozo, Mango og Ngehe. Planene om bygging av barneskole i samarbeid med det offentlige iverksettes og arbeidet med produksjon av murstein er i gang. Skolen sponses av Maria og Aino Olaisen fra Lovund.

Herdisheimen, vår private yrkesskole, er i fortsatt utvikling. De har bl a fått støtte til gjerde rundt eiendommen og til innkjøp av solcelleutstyr. Elevtallet er stabilt, men for mange jenter slutter før de har tatt avsluttende eksamen. Årsakene er vanligvis at de er gravide og/eller har giftet seg og ektefellen ønsker at de skal slutte. Skoleledelsen har håp om at internatet skal medføre at flere jenter fortsetter fordi de dermed blir værende på skolen hele tiden. Vi jobber med å få personlige faddere for hver av jentene for å å øke sjansen for at de kan fullføre skolegangen.

For mer informasjon er årsberetningen for 2016 tilgjengelig på siden.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 349 378 490
Andre inntekter 475 198 357
Sum anskaffede midler 1 824 576 847
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 011 643 696
Administrasjonskostnader 25 33 31
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 2 036 676 727
Aktivitetsresultat -212 -100 120
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 224 436 536
Sum eiendeler 224 436 536
Formålskapital 224 436 536
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 224 436 536
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.