Tano Trust

– FORDI VI VET DET HJELPER!  
TaNo Trust er en norsk organisasjon som i samarbeid med Moyo Mmoja Trust i Tanzania utvikler og drifter utviklingsprosjekter med spesielt fokus på forlatte og andre særdeles vanskeligstilte barn og utsatte barnefamilier.

Les mer

. The Moyo Mmoja Family Home’s i Bagamoyo gir helt forlatte barn en ny start på livet i trygge familiehjem (arrangerte fosterhjem – et alternativ til tradisjonelle barnehjem) hvor de vokser opp som i en familie med sine nye mødre, søsken og ansvarsfulle mannspersoner. Siden disse barna ikke har det sikkerhetsnettet som familie og slekt tradisjonelt er i Tanzania, legges det stor vekt på å gi dem en best mulig ny start på livet. De går på gode skoler, lever normalt og fritt i sitt nærsamfunn, har et variert og næringsrikt kosthold og har fullt helsetilsyn.

I tillegg drives et mindre program som støtter økonomisk vanskeligstilte kvinner som føder tvillinger og trillinger og som selv har vanskelig for å gi tilstrekkelig næring til disse de første leveårene. Bistanden består av morsmelkerstatning, tilskudd til mors kosthold, helsetilsyn for mor og barn, og eventuelt annet nødvendig for den enkelte.

Moyo Mmoja School and Training program er et skole- og yrkesopplæringsprosjekt i Bagamoyo som først og fremst fokuserer på bistand til vanskeligstilte jenter og unge kvinner, men som også støtter unge menn med hjelp til skolegang. Programmet inkluderer betaling av skoleavgifter eller yrkesopplæring i søm, design, m.m. Videre gis det undervisning i aktuelle sosiale og helserelaterte temaer. Dette programmet er midlertidig satt på i påvente av bedret økonomi.  

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 52 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 893 813 917
Andre inntekter 3 6 40
Sum anskaffede midler 896 871 957
Kostnader innsamling av midler 29 28 77
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 743 636 859
Administrasjonskostnader 21 15 40
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 793 679 976
Aktivitetsresultat 103 192 -19
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 670 568 390
Sum eiendeler 670 568 390
Formålskapital 644 542 347
Gjeld 26 26 43
Sum formålskapital og gjeld 670 568 390
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 96,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.