Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse

Sykehuset Østfold forskningsstiftelse har som formål å bidra til helsefaglig forskning ved Sykehuset Østfold.

Sykehuset Østfold har et fremragende forskningsmiljø i et moderne sykehus. Det gir oss muligheter til å forske på viktige sykdommer. Det pågår over 150 forskningsprosjekter ved sykehuset, og vi ønsker å gjøre enda mer for pasientene våre.

Vårt mål er å realisere forskning som kan gi bedre og sikrere behandling innen:

KREFT – HJERTE/KAR – PSYKISK HELSE/RUS – BARN/ UNGDOM – KRONISKE SYKDOMMER

Forskningsprosjektene kvalitetssikres av sykehusets forskningsavdeling slik at kun de beste prosjektene gis støtte.
______________________________________________________________________________

Organisasjoner leverer regnskap o.l først for det året den ble godkjent. Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse ble godkjent i 2020. Regnskapet for 2020 blir dermed tilgjengelig på Innsamlingskontrollens nettsider ila. 2021.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.