Stiftelsen Yme

Yme er en uavhengig humanitær organisasjon som siden 1993 har spesialisert seg innenfor fagområdene vann, sanitær og yrkesutdanning. Yme har over 20 års erfaring med vannprosjekt over hele verden, men har de siste ti årene konsentrert sitt arbeid til Afrika. Yme har også siden 2003 bygget opp flere yrkesskoler i Afrika. Yrkesskoleprogrammet er et konkret tiltakene for å redusere fattigdom. Fagutdanning er viktig i oppbyggingen av produksjonssektoren som utviklingsland er avhengig av i sin utvikling.

Les mer

Yme har spesiell kompetanse på Somalia innen vann og sanitær, fredsarbeid og yrkesskole.

Yme har en liten stab ved hovedkontoret på Vegårshei i Aust Agder, samt stedlig representant i Nairobi og Sør-Afrika.

Ymes prosjekter er svært forankret i partnerorganisasjonene, og vi er opptatt av at både myndigheter og lokalsamfunn skal ha eierskap til deres egen samfunnsutvikling.

Ymes viktigste prinsipp er å være en katalysator for utvikling.

Ymes arbeid er forankret i disse seks verdiene:

  • Rettferdighet
  • Åpenhet og ansvarlighet
  • Praktiske løsninger som varer
  • Myndiggjøring gjennom deltakelse
  • Merverdi ute og hjemme
  • Innovative partnerskap
Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 9 930 14 042 16 332
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 2 910 965 957
Andre inntekter 42 94 97
Sum anskaffede midler 12 882 15 101 17 386
Kostnader innsamling av midler 112 121 124
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 11 438 13 638 15 944
Administrasjonskostnader 696 973 1 657
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 12 246 14 732 17 725
Aktivitetsresultat 636 369 -339
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 4 690 13 940 17 284
Sum eiendeler 4 690 13 940 17 284
Formålskapital 1 856 1 221 853
Gjeld 2 834 12 718 16 432
Sum formålskapital og gjeld 4 690 13 939 17 285
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 96,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.