Stiftelsen Partners Norge

Stiftelsen Partners Norge er en uavhengig nødhjelps- og bistandsorganisasjon som ble stiftet i 2002. Partners Norge arbeider med informasjons- og innsamlingsarbeid i Norge, og overfører årlig midler til drift av prosjekter som gjennomføres av Partners Relief & Development (PRAD).

Partners Relief & Development (PRAD) har medlemsorganisasjoner i USA, Canada, Storbritannia, New Zealand og Thailand, i tillegg til Norge. PRAD organiserer og gjennomfører prosjektene innen nødhjelp og bistand. Partners har nødhjelps- og bistandsprosjekter i Myanmar, Thailand, Bangladesh, Syria, Irak og Jemen. Prosjektene blir administrert fra Partners sitt operative kontor i Thailand.

Partners er en uavhengig organisasjon som driver alle våre prosjekter med innsamlede midler fra, i hovedsak, private givere. Det er et mål å holde de administrative kostnadene i Norge nede, og styret gjør derfor konkrete tiltak for at mest mulig av innsamlede midler skal sendes til prosjektene. Stiftelsen Partners Norge er registrert i Frivillighetsregisteret. Organisasjonsnummer: 984 858 973

Les mer

VISJON:

Frie fullverdige liv for barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse.

FOKUS:

For å oppnå dette arbeider vi i ulike områder i samfunnet: Nødhjelp, utdanning, landbruk, helsehjelp, samfunnsbyggende arbeid og bærekraftig utvikling. I alt vi gjør har vi et stort fokus på å involvere lokalbefolkningen og lokale ledere. Vårt mål er å se lokalsamfunn som lever i forsoning og fred.

Bærekraftig utvikling

Vårt fokus er på løsninger som strekker seg utover akutt nødhjelp. Ved å gi fattige lokalsamfunn tilgang til bærekraftige metoder setter vi dem i stand til selv å dekke de behovene landsbyen har. På denne måten får de muligheten til å utvikle seg, selv under forhold som er preget av konflikt og undertrykkelse.

Engasjement for lokalsamfunn

Vi ønsker å styrke familier og skape trygge, gode omgivelser for barn å vokse opp i. Vi finner den kapasiteten som allerede finnes i lokalsamfunnet og utvikler samarbeid som trekker mennesker og evner sammen, for å utvikle løsninger på de utfordringene lokalsamfunnet møter på.

Nødhjelp

Vi gir nødhjelp i akutte krisesituasjoner. Mennesker på flukt mottar mat, midlertidig husly og annet som er nødvendig for å overleve. Nødhjelp er viktig når krig eller andre situasjoner oppstår og overlater barn uten beskyttelse og gjør dem sårbare for lidelse og utnyttelse.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 124 46 48
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 345 1 913 1 657
Andre inntekter 144 114 43
Sum anskaffede midler 1 613 2 073 1 748
Kostnader innsamling av midler 235 203 286
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 168 1 597 1 550
Administrasjonskostnader 69 93 94
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 472 1 893 1 930
Aktivitetsresultat 141 180 -182
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 688 576 797
Sum eiendeler 688 576 797
Formålskapital 627 486 305
Gjeld 61 90 492
Sum formålskapital og gjeld 688 576 797
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 82,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.