Stiftelsen Partners Norge

Stiftelsen partners Norge (Partners) er en del av en internasjonal organisasjon som heter Partners Relief & Development. Vi er en nødhjelp og bistands organisasjon som i hovedsak arbeider i konfliktområder i Myanmar/Burma. Organisasjonen er en kristen organisasjon som bygger vårt arbeid på kristne verdier. Organisasjonen er ellers uavhengig av enhver regjering, økonomisk aktør, politisk overbevisning.

Les mer

Partners Relief & Development ble stiftet i 1995 av Steve og Oddny Gumaer som ble vitne til nøden og håpløsheten blant flyktninger fra Burma i diverse flyktningleire. Arbeidet startet først med små prosjekter og et meget lite budsjett. Fra å være en liten gruppe mennesker som i hovedsak arbeidet i flyktningleirer i Thailand, har Partners vokst til å bli en viktig aktør i nødhjelp og bistandsarbeidet i Myanmar/Burma. Nå hjelpes flere hundre tusen mennesker hvert år. Dette er i form av direkte nødhjelp, skole og utdanning av barn i etniske områder, opplæring av helsepersonell, bærekraftig landbruk og mye annet. I Thailand er en internasjonal stab på rundt 50 mennesker. Partners er registrert som en hjelpeorganisasjon i syv forskjellige land (USA, Canada, Storbritannia, New Zealand, Australia, Thailand og Norge.) Vi er nå i ferd med å etablere et kontor i Myanmar.

Visjon og mandat: Partners visjon er frie, fullverdige liv for barna i Burma. For å oppnå dette arbeider vi i ulike områder i samfunnet: Nødhjelp, utdanning, helsehjelp, forsonende arbeid, bærekraftig utvikling. I alt vi gjør har vi et stort fokus på å involvere lokalbefolkningen og lokale ledere. Vårt mål er å se lokalsamfunn som lever i forsoning og fred.

Slik arbeider Partners: Partners er en uavhengig organisasjon som driver alle våre prosjekter med innsamlede midler fra, i hovedsak, private sponsorer. Det er et mål for oss å holde kostnadene nede, så derfor mottar de fleste som arbeider i organisasjonen ingen eller svært lav lønn. Vi har også som mål å arbeide i så nært samarbeid med lokale ledere som mulig. Dette er fordi de ofte har større kunnskap og kompetanse, fordi det er viktig at de selv får ta ansvar for sine lokalsamfunn, og fordi det betyr at prosjektene blir mye rimeligere. Partners har også et mål om å fokusere vårt arbeid i områder av Myanmar/Burma der få eller ingen andre nødhjelpsorganisasjoner er.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 124 46 48
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 345 1 913 1 657
Andre inntekter 144 114 43
Sum anskaffede midler 1 613 2 073 1 748
Kostnader innsamling av midler 235 203 286
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 168 1 597 1 550
Administrasjonskostnader 69 93 94
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 472 1 893 1 930
Aktivitetsresultat 141 180 -182
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 688 576 797
Sum eiendeler 688 576 797
Formålskapital 627 486 305
Gjeld 61 90 492
Sum formålskapital og gjeld 688 576 797
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 82,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.