Stiftelsen Ingrid Aunes Minnefond

Stiftelsen vil årlig dele ut Ingrid Aunes minnepris til et vitenskapelig eller journalistisk arbeid som har bidratt til å sette fokus på temaer Ingrid var opptatt av: Nedrustning, fredsarbeid, likestilling og kvinners rettigheter i konflikt.
______________________________________________________________________________
Organisasjonen leverer regnskap først for det året den ble godkjent. Denne organisasjonen ble godkjent i 2020. Regnskap vil dermed bli tilgjengelig her først ila. 2021.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.