Stiftelsen Futuro Bolivia

Stiftelsens formål er å gi støtte til arbeid med fattigdomsbekjempelse og utvikling i Sør-Amerika, med særlig fokus på Boliva. Stiftelsen er politisk og religiøst uavhengig. De som er faddere i Futuro Bolivia bidrar til å støtte hele prosjektet vårt. Det er altså ingen som får et eget fadderbarn eller en fadderfamilie. Grunnen til at vi velger å gjøre det slik er at vi føler pengene kommer best til nytte når de blir brukt samlet på hele arbeidet. 

Les mer

Fadderne bestemmer selv hvilket beløp de vil støtte oss med. Det er mest praktisk for oss at dere velger å gi et fast beløp i måneden. Det er forutsigbart, og gjør det lettere for oss å ha en forsvarlig drift og drive langsiktig planlegging. Vi er en liten organisasjon, der vi i Norge jobber på dugnad. Det blir derfor brukt svært lite penger på administrasjon, og mest mulig kan gå direkte til hjelpearbeidet.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 1 055 211 0 0
Andre tilskudd 3 011 319 0 0
Innsamlede midler 115 998 174 174
Andre inntekter 30 715 1 1
Sum anskaffede midler 4 213 243 175 175
Kostnader innsamling av midler 53 005 3 10
Andre kostnader til anskaffelse av midler 7 119 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 4 111 698 136 115
Administrasjonskostnader 37 650 11 13
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 4 209 472 150 138
Aktivitetsresultat 3 771 25 37
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 7 173 0 0
Omløpsmidler 1 653 975 279 259
Sum eiendeler 1 661 148 279 259
Formålskapital 420 411 279 254
Gjeld 1 240 737 0 5
Sum formålskapital og gjeld 1 661 148 279 259
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 54,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.