Stiftelsen Futuro Bolivia

Stiftelsens formål er å gi støtte til arbeid med fattigdomsbekjempelse og utvikling i Sør-Amerika, med særlig fokus på Boliva. Stiftelsen er politisk og religiøst uavhengig. De som er faddere i Futuro Bolivia bidrar til å støtte hele prosjektet vårt. Det er altså ingen som får et eget fadderbarn eller en fadderfamilie. Grunnen til at vi velger å gjøre det slik er at vi føler pengene kommer best til nytte når de blir brukt samlet på hele arbeidet. 

Les mer

Fadderne bestemmer selv hvilket beløp de vil støtte oss med. Det er mest praktisk for oss at dere velger å gi et fast beløp i måneden. Det er forutsigbart, og gjør det lettere for oss å ha en forsvarlig drift og drive langsiktig planlegging. Vi er en liten organisasjon, der vi i Norge jobber på dugnad. Det blir derfor brukt svært lite penger på administrasjon, og mest mulig kan gå direkte til hjelpearbeidet.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 1 055 211 0
Andre tilskudd 0 3 011 319 0
Innsamlede midler 176 115 998 174
Andre inntekter 2 30 715 1
Sum anskaffede midler 178 4 213 243 175
Kostnader innsamling av midler 1 53 005 3
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 7 119 0
Kostnader til organisasjonens formål 33 4 111 698 136
Administrasjonskostnader 11 37 650 11
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 45 4 209 472 150
Aktivitetsresultat 133 3 771 25
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 7 173 0
Omløpsmidler 389 1 653 975 279
Sum eiendeler 389 1 661 148 279
Formålskapital 389 420 411 279
Gjeld 0 1 240 737 0
Sum formålskapital og gjeld 389 1 661 148 279
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 99,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.