Stiftelsen Diabetes Wellness Norge

Les mer

Aktivitetsregnskap 2018
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 1 119
Andre inntekter 2
Sum anskaffede midler 1 121
Kostnader innsamling av midler 56
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 576
Administrasjonskostnader 294
Finanskostnader 145
Sum forbrukte midler 3 071
Aktivitetsresultat -1 950
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 627
Sum eiendeler 627
Formålskapital 549
Gjeld 78
Sum formålskapital og gjeld 627
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 95,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.