Stiftelsen Better Life Norway

Better Life Norway har som formål aktivt å hjelpe de mest trengende i Burkina Faso, med lavest mulig administrasjonskostnader. Ingen personer mottar lønn fra stiftelsen, verken leger, sykepleiere eller administrasjon i Norge. Alt er basert på idealistiske prinsipper.

Les mer

Vi har foretatt kirurgiske inngrep innen områder som:

  • Leppe-gane spalte (”hareskår”)
  • Klumpfot
  • Kreftsvulster
  • Operasjoner av NOMA pasienter
  • Cataract (blinde får igjen 90 % av synet).

Vi har gleden av å kunne jobbe med verdens beste kirurger innen sine domer, Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Haukeland sykehus, Sverige, Finland, Østerrike, Sveits, Danmark. Alle jobber gratis mot betalte flybilletter, kost & losji. Gjennom Better Life Day-Care senteret i Ouagadougou, har Better Life Norway utført alle operasjonene, foruten cataract, som er et eget prosjekt. Gjennom Better Life Day-Care senteret (drevet av Hans Høegh) har vi også vært med på å støtte behandling /ett måltid mat pr dag/dusj/nye klær/sosial støtte av ca 22.000 handicapede, samt et stort antall eldre pr år. Målet med senteret har vært å hjelpe de fattigste av de fattige, som heller ikke har helse. De bor på gaten og har ingen anledning til å ta en dusj eller annen stell for å få litt verdighet. Senteret er på 13 mål, og har dusjer, kantine, kjøkken, skolerom, 2 operasjonsstuer, eget vanntårn, eget strømaggregat, egen basketballbane, barnehage, eget sykkelverksted drevet av handicapede, egen stearinlysfabrikk.

Aktivitetsregnskap 2016 2015 2014
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 351 988 494
Andre inntekter 0 3 1
Sum anskaffede midler 351 991 495
Kostnader innsamling av midler 0 0 3
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 272 980 416
Administrasjonskostnader 58 60 59
Finanskostnader 0 0 2
Sum forbrukte midler 330 1 040 480
Aktivitetsresultat 21 -49 15
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 521 104 370
Sum eiendeler 521 104 370
Formålskapital 125 104 153
Gjeld 396 0 217
Sum formålskapital og gjeld 521 104 370
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2016 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.