Stiftelsen Amref Nordic

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 457
Andre inntekter 4
Sum anskaffede midler 461
Kostnader innsamling av midler 166
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 220
Administrasjonskostnader 58
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 444
Aktivitetsresultat 17
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 217
Sum eiendeler 217
Formålskapital 16
Gjeld 201
Sum formålskapital og gjeld 217
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 63,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.