Stiftelsen Wwf Verdens Naturfond

WWF er en global miljøorganisasjon. Vi arbeider for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger. Derfor kjemper vi like hardt for å redde den norske ulven, stanse ulovlig jakt på neshorn i Afrika, og begrense forsøplingen av verdenshavene, som vi gjør for å løse vår tids kanskje viktigste utfordring: Å få ned klimautslippene.

Dette er store og omfattende oppgaver, men vi er ikke små vi heller. Vi jobber i over hundre land over hele kloden. Du møter oss like gjerne ved strandkanten, på savannen og i skogene, som på internasjonale toppmøter og i intense diskusjoner med næringsliv og politikere.

Mer enn fem millioner mennesker rundt om i verden støtter arbeidet vårt. Jo flere vi blir, desto lettere får vi gjennomslag. Vi trenger alltid nye støttespillere og samarbeidspartnere! Om du blir med i dag, tror vi verden blir litt bedre i morgen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 105 975 69 819
Andre tilskudd 11 764 13 359
Innsamlede midler 33 459 29 467
Andre inntekter 9 942 2 643
Sum anskaffede midler 161 140 115 288
Kostnader innsamling av midler 14 162 11 814
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 137 049 93 025
Administrasjonskostnader 4 729 4 057
Finanskostnader 214 99
Sum forbrukte midler 156 154 108 995
Aktivitetsresultat 4 986 6 293
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018
Anleggsmidler 0 0
Omløpsmidler 75 364 71 871
Sum eiendeler 75 364 71 871
Formålskapital 26 823 21 836
Gjeld 37 856 53 528
Sum formålskapital og gjeld 64 679 75 364
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 57,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.