Stiftelsen Wwf Verdens Naturfond

WWF er en global miljøorganisasjon. Vi arbeider for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger. Derfor kjemper vi like hardt for å redde den norske ulven, stanse ulovlig jakt på neshorn i Afrika, og begrense forsøplingen av verdenshavene, som vi gjør for å løse vår tids kanskje viktigste utfordring: Å få ned klimautslippene.

Dette er store og omfattende oppgaver, men vi er ikke små vi heller. Vi jobber i over hundre land over hele kloden. Du møter oss like gjerne ved strandkanten, på savannen og i skogene, som på internasjonale toppmøter og i intense diskusjoner med næringsliv og politikere.

Mer enn fem millioner mennesker rundt om i verden støtter arbeidet vårt. Jo flere vi blir, desto lettere får vi gjennomslag. Vi trenger alltid nye støttespillere og samarbeidspartnere! Om du blir med i dag, tror vi verden blir litt bedre i morgen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Les mer

Aktivitetsregnskap 2018
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 6 981
Andre tilskudd 13 359
Innsamlede midler 29 467
Andre inntekter 2 544
Sum anskaffede midler 52 351
Kostnader innsamling av midler 11 814
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 93 025
Administrasjonskostnader 4 057
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 108 896
Aktivitetsresultat -56 545
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler 0
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 59,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.